STIPENDIUM

Tvärvetenskapligt stipendium med mentorstödda fördjupningar och utvecklingsmöjligheter för forskare och yngre konstnärliga utövare inom fem olika akademiers intresseområden.

 

Konstakademien, Musikaliska Akademien, Vitterhetsakademien, Svenska Akademien och Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har sedan 2016 ett gemensamt stipendieprogram med syftet att fördjupa akademiernas samverkan genom ett akademiöverskridande arbete till gagn för forskare och yngre konstnärliga utövare.

Samverkansformen, som fått namnet Bernadotteprogrammet, ska erbjuda en möjlighet till akademisk fördjupning efter avslutad konstnärlig högskoleutbildning på masternivå, doktorandnivå eller postdoktoral nivå. Fördjupningen är tänkt att kunna genomföras i definierad projektform under ett år.

En grundtanke är att varje projekt i någon form ska reflektera över minst två av de samverkande akademiernas kompetensområden – exempelvis i möten mellan konstarter och kunskapsformer – och därigenom både utnyttja akademiernas olika kapaciteter och bidra till tvärvetenskaplig utveckling.

Konstakademiens stipendiat inom Bernadotteprogrammet erhåller ett stipendium om 125 000 kronor, erhåller mentorstöd inom valt intresseområde och disponerar dessutom en ateljé på Fredsgatan 12 under stipendieåret (september – augusti ). Varje stipendiat skall efter ett år redovisa sin forskargärning i en form som överenskommes.

De olika akademiernas stipendiater inom Bernadotteprogrammet bildar ett gemensamt nätverk för utbyten under stipendieåret. Ett delmål är att varje stipendiat genom programmet ska ha kunnat utöka sitt akademiska nätverk utanför det egna expertisområdet och genom sitt stipendiearbete getts möjlighet att också bidra med egna förvärvade kunskaper i detta utökade nätverk.

Bernadottepriset

Priset är en del av Bernadotteprogrammet och ska årligen tilldelas en forskare, konstnär, organisation eller institution som under en längre tid bidragit till folkbildning eller samhällsutveckling inom fältet kultur, kulturarv, konst och estetik. > Läs mer

ANSÖKAN

ANSÖKAN OM STIPENDIUM

Ansökningsperiod:
7 – 29 november 2023
Digitala ansökningar kan göras fram till kl. 14:00 sista ansökningsdagen. Var ute i tid med din ansökan!

Förutsättning:
Avgörande för bedömningen av ansökan är hur den sökande reflekterar och önskar tillvarata andra akademiers kompetensområden.

Vem kan söka?
Personer med avslutad masterexamen från konsthögskola, doktorander och disputerade forskare inom konstnärlig forskning vid konsthögskola, med en examen som vid ansökningstillfället inte är äldre än fem år (ansökningsår 2023 innebär avslutad examen senast 2019), eller annan utbildning/kunskaper som kan anses likvärdiga inom det bildkonstnärliga området.

Vad ska ansökan innehålla?

  • En beskrivning av det tänkta konstnärliga forskningsprojektet.
  • Ange den/de samverkande akademier som ingår i Bernadotteprogrammet, utöver Konstakademien, vars kompetensområden är tilltänkta i forskningsprojektet.
  • Formulera på vilket sätt din vetenskapliga inriktning kan befrämjas genom dessa akademiers ändamål och kompetens.
  •           CV och examensbevis.

Ansökan lämnas in via ett webbaserat ansökningssystem där ett personligt konto skapas. När ansökningsomgången öppnats kan ansökningsuppgifter samt bilagor lämnas i elektronisk form.

Följ anvisningarna noga i formuläret och ladda bara upp vad som uttryckligen efterfrågas.  

> Till ansökningssystemet

Vid allmänna frågor kontakta:
Administrativ samordnare
Helén Engman
helen.engman@konstakademien.se

Vid tekniska problem kontakta:
Tekniker
Thomas Wyreson
thomas.wyreson@konstakademien.se

Beslut om utdelning
Beslutet blir offentligt i april. De som har tilldelats stipendiet blir informerade i mars. 
Avslag meddelas ej.

STIPENDIATER

ÅrNamn   
2024> Amin Zouiten   
2024> Elina Birkehag   
2023> Jorun Burman Berg   
2023> Evelina Jonsson   
2022> Aldo Zetterman   
2022> Joakim Derlow   
2021> Hanna Zelleke Collin   
2021> Ida-Johanna Lundqvist   
2020> Michael Cedlind   
2020> Salad Hilowle   
2019> Hanna Husberg   
2019> Laleh Kazemi Veisari   
2018> Simon Goldin   
2017> Nicklas Randau   
2017> Marcus Matt   
2016> Anna-Karin Rasmusson   
2016> Idun Baltzersen