Ateljéstipendium med syfte att bidra till möten mellan konstarter och tvärvetenskaplig utveckling 

 Kungl. Akademien för de fria konsterna, Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har sedan 2016 ett gemensamt stipendieprogram med syftet att fördjupa akademiernas samverkan och ett akademiöverskridande arbete till gagn för forskare och yngre konstnärliga utövare.

Konstakademiens stipendiater inom Bernadotteprogrammet disponerar en ateljé på Fredsgatan 12 under stipendieåret samt erhåller var sitt ettårigt arbetsstipendium. Stipendiet har till syfte att bidra till möten mellan konstarter och tvärvetenskaplig utveckling och ger möjligheter till utställningar, seminarier, konferenser med mera, i samverkan med de övriga akademierna och deras stipendiater.

Ett delmål är att varje stipendiat genom programmet ska ha kunnat utöka sitt akademiska nätverk utanför det egna expertisområdet, och genom sitt stipendiearbete getts möjlighet att också bidra med egna förvärvade kunskaper i detta utökade nätverk.

Samverkansformen, som fått namnet Bernadotteprogrammet, ska erbjuda en möjlighet till akademisk fördjupning efter avslutad konstnärlig högskoleutbildning på masternivå, doktorandnivå eller postdoktoral nivå. Fördjupningen är tänkt att kunna genomföras i definierad projektform under högst ett år från det att stipendiet utdelats.

Projektet ska i någon form reflektera minst två av de samverkande akademiernas kompetensområden – exempelvis i möten mellan konstarter och kunskapsformer – och därigenom både utnyttja akademiernas olika kapaciteter och bidra till tvärvetenskaplig utveckling.

Akademiernas stipendiater inom Bernadotteprogrammet bildar ett gemensamt nätverk för utbyten under stipendieåret. Varje projekt skall efter ett år redovisas i en form som överenskommes mellan respektive akademi och dess stipendiater. En synkronisering mellan akademiernas redovisningar kommer att eftersträvas.

ANSÖKAN OM STIPENDIUM

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Konstakademien varje år två ateljéstipendier för ett konstnärligt och/eller vetenskapligt projekt med bildkonstområdet som utgångspunkt.

Ansökningsperiod:
November 2023

Förutsättning:
Avgörande för bedömningen av ansökan är hur den sökande avser tillvarata och reflektera andra akademiers kompetensområden i sitt projekt.

Vem kan söka?
Personer med avslutad masterexamen från konsthögskola, doktorander och disputerade forskare inom konstnärlig forskning vid konsthögskola, med en examen som vid ansökningstillfället inte är äldre än fem år, eller annan utbildning/kunskaper som kan anses likvärdiga inom det bildkonstnärliga området.

Vad ska ansökan innehålla?

  • En beskrivning av det tänkta konstnärliga forskningsprojektet med redogörelser av hur projektet knyter an till andra akademiers kompetensområden och därmed bidrar till tvärvetenskaplig utveckling.
  • CV och examensbevis.

Hur görs ansökan?
Ansökan lämnas in via ett webbaserat ansökningssystem där ett personligt konto skapas. När ansökningsomgången öppnats kan ansökningsuppgifter samt bilagor lämnas i elektronisk form.

Följ anvisningarna noga i formuläret och ladda bara upp vad som uttryckligen efterfrågas.  

Digitala ansökningar kan göras fram till kl. 12:00 (dagtid) sista ansökningsdagen. Var ute i tid med din ansökan!

> Till ansökningssystemet

Vid allmänna frågor kontakta:
Kommunikatör
Therese Sheats
therese.sheats@konstakademien.se

Vid tekniska problem kontakta:
Tekniker
Thomas Wyreson
thomas.wyreson@konstakademien.se

Beslut om utdelning
Beslutet blir offentligt i april. De som har tilldelats stipendiet blir informerade i mars. 
Avslag meddelas ej.

STIPENDIATER

ÅrNamn   
2023> Jorun Burman Berg   
2023> Evelina Jonsson   
2022> Aldo Zetterman   
2022> Joakim Derlow   
2021> Hanna Zelleke Collin   
2021> Ida-Johanna Lundqvist   
2020> Michael Cedlind   
2020> Salad Hilowle   
2019> Hanna Husberg   
2019> Laleh Kazemi Veisari   
2018> Simon Goldin   
2017> Nicklas Randau   
2017> Marcus Matt   
2016> Anna-Karin Rasmusson   
2016> Idun Baltzersen