HANNA HUSBERG

Konstakademien tilldelar Hanna Hubserg Bernadottestipendiet 2019

Hanna Husbergs arbeten gör angelägna bågar via andra vetenskaper för att undersöka det för oss mest fundamentala; luften vi andas.  Att visualisera detta osynliga, en för oss  helt livsnödvändig formel kräver mycket från sin avsändare. Atmosferic imaginaries: science, infrastructure and biopoetics of arctic phenomena, är ett tvärvetensapligt konstprojekt som utforskar konstruktionen av miljöföreställningar.  Genom en titel som benämner atmosfär som en ‘ocean av luft’, The vast Ocean of Air, ges betraktaren en ny hisnande  tillika motsägelsefull infallsvinkel på det som  ständigt omger oss.

De immatriella egenskaper som luft har låter sig ofta beskrivas genom olika tekniska mätinstrument,  som exempelvis åskådliggör klimatförändringar. Hur påverkar den tekniska metoden t ex  bilden av vår miljö och hur vi förnimmer den?

Vetenskapens, teknikens och infrastrukturens roller undersöks i utformningen av nya förhållningssätt och miljöföreställningar och hur dessa bidrar till andra sätt att uppfatta och förnimma vår omgivning.

I Hanna Husbergs verk prövas det vetenskapliga läsningen mot människans perception  och förståelse av samma immatrialitet.

Stipendiet omfattar 120 000 kronor ur Axel Hirschs donationsfond, ett års ateljévistelse samt en utställning vid Konstakademien.

Hanna Husberg, född 1981 i Finland, är doktorand vid Wiens konstakademi och har tidigare studerat vid École´des Beaux-Arts, Paris.Hanna Husberg avser använda stipendiet för ett tvärvetenskapligt konstprojekt som utforskar konstruktionen av miljöföreställningar, kallat Atmospheric imaginaries: science, infrastructure and biopoetics of arctic phenomena.