LALEH KAZEMI VEISARI

Konstakademien tilldelar Laleh Kazemi Veisari Bernadottestipendiet 2019 för sitt projekt Relationen mellan teckning och måleri genom Walter Benjamins historiefilosofiska teser (Über den Begriff der Geschichte) med motiveringen:            

Projektet har som ambition att utveckla konstnärskapet på en tvärfacklig grund och vill söka dialog och samarbete med filosofi, idéhistoria och naturvetenskap och genom en experimentell process sätta nytt ljus på både måleri och teckning men även på “jordens och samhällets sköra, prekära levnadsvillkor”.

Utöver Laleh Kazemi Veisaris framväxande, levande konstnärskap framstår projektets tvärvetenskapliga undersökande som trovärdigt och värdefullt ur Bernadotteprogrammets perspektiv. Inte minst mot bakgrund av stipendiatens tidigare studier inom andra fält, med examina i såväl ekonomi och statsvetenskap. Projektet har en mycket god potential att berika och gagna samtalet mellan akademierna och därutöver gagna konstlivet, teckningen och målarkonsten.

Stipendiet omfattar 120 000 kronor ur Axel Hirschs donationsfond, ett års ateljévistelse samt en utställning vid Konstakademien.

Laleh Kazemi Veisari, född 1983 i Stockholm, tog sin masterexamen från Konstfack under våren 2019. Hon har tidigare studerat konst vid Gerlesborgsskolan i Bohuslän 2016-2017, samtida konst och teori vid Valand 2015, och har därutöver även en masterexamen i Statsvetenskap från Göteborgs Universitet 2011, och en kandidatexamen från London School of Economics and Political Science, 2008.