NICKLAS RANDAU

Konstakademien tilldelar Nicklas Randau Bernadottestipendiet 2017 med motiveringen:

 För sitt förnimmande måleri som mentalt och inombordsligt taktilt urskiljer tystnaden som vilar runt omkring. Det är den hinnan som omger det väsentligen viktiga, kanske är den rentav verkligheten själv.

Detta är det unika tillstånd som målaren pockande envisas med att övertyga dem som gömmer sig bakom texten om: det ordlöst innehållsliga.

Nicklas Randau verk andas försiktigt och söker i mellanregistren av måleriska händelser på ett vis som förebådar att han har potential att bli en viktig representant för sin generation, en värdig deltagare i Bernadotteprogrammet.

Nicklas Randau är född 1989 i Skåne. Han tog sin masterexamen i fri konst vid Konsthögskolan i Malmö, Lunds universitet, våren 2017. Dessförinnan studerade han måleri vid Östra Grevie Folkhögskola.

Stipendiet omfattar 120 000 kronor ur Axel Hirschs donationsfond, ett års ateljévistelse samt en utställning vid Konstakademien.