ANNA-KARIN RASMUSSON

Konstakademien tilldelar Anna-Karin Rasmusson Bernadottestipendiet 2016 med motiveringen: 

Anna-Karin Rasmussons arbeten omfattar animation och rörlig bild. Hon visar stor kunskap och skicklighet i att förstå hur materialitet och taktilitet från exempelvis skulptur och måleri låter sig införlivas i digitala medier.

Verken skulle kunna beskrivas som rörliga collage, som med kraft och stor känsla låter förmedla de mest sammansatta och svåröversättbara känslotillstånd på gränsen mellan dröm och verklighet.

Styrkan i uttrycket och den osedvanliga konstnärliga mognaden som konstnären ger prov på kommer att berika samarbetet och samverkan inom Bernadotteprogrammet.

Anna-Karin Rasmusson är född 1983 i Karlstad, bosatt och verksam i Stockholm, tog våren 2016 sin masterexamen vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.

Stipendiet omfattar 120 000 kronor ur Axel Hirschs donationsfond, ett års ateljévistelse samt en utställning vid Konstakademien.