AMIN ZOUITEN

Konstakademien tilldelar Amin Zouiten ett stipendium inom Bernadotteprogrammet 2024

för ett konstnärligt utforskande av hur platser kan laddas sensoriskt genom berättelser och myter som reproduceras över tid och kopplas samman i associativa geografier; ett tema som i det föreslagna projektet utgår ifrån relationen till ‘Orienten’ inom en skandinavisk kulturhistorisk kontext.

Lyhörd inför såväl konsthistoriska som postkoloniala tolkningspraktiker vill Zouiten söka kartlägga ett område som inte tidigare utforskats visuellt, bland annat med utgångspunkt i tidiga avbildningar av ‘muslimen’. Genom filmiska och platsspecifika snitt prövas betydelser, tankemönster och förlopp, vilket öppnar för inträngande tolkningar i den skeva skärningspunkten mellan förflutenhet och samtid.

Stipendiet omfattar 125 000 kronor ur Axel Hirschs donationsfond, ett års ateljévistelse samt en utställning vid Konstakademien.

Amin Zouiten (född 1994) är en svensk-marockansk konstnär och filmare som tog sin Masterexamen i fri konst vid Konsthögskolan i Malmö 2023. Hans verk och filmer har visats på Malmö konsthall, Göteborgs Filmfestival, Skånes Konstförening, Rencontres Paris/Berlin, Oberhausen International Short Film Festival, Kunsthal Charlottenborg, CPH:DOX och Tempo Documentary Festival.

Amin Zouiten. Foto: Victoria Wocalewski
Stillbild ur "Qirat", 2024, 4K-video, 13 min, 5.1 surround