PRISER OCH BELÖNINGAR

Akademien förvaltar över 100 fonder och stiftelser. Donationsmedlen uppgår till en halv miljard kronor.

Varje år utdelas ett stort antal stipendier, priser och belöningar inom konstnärliga områden genom dessa fonder och stiftelser. 

En del stipendier är > sökbara.

Inga ansökningsförfaranden gäller för de stipendier som presenteras på den här sidan.

> 2022 års priser, belöningar och stipendier

> 2021 års priser, belöningar och stipendier

ROLF SCHOCKPRISEN

Pris till minne av Rolf Schock. I samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Musikaliska akademien > Läs mer

SERGELPRISET

Till minnet av konstnären Johan Tobias Sergel.
> Läs mer

LÄS MER

HANS OCH DESY VIKSTENS STIPENDIUM

Främja hågkomsten av Hans Vikstens konstnärliga gärning genom stipendier till utbildning av konstnärer. > Läs mer

AXEL THEOFRON SANDBERGS AKVARELLPRIS

Till främjande av den svenska akvarellmålarkonsten. > Läs mer

 

INEZ LEANDERS BELÖNING

Till kvinnlig konstnär för verk av hög konstnärlig kvalitet. > Läs mer

GÖRAN LAGERVALLS PRIS 

EGRON LUNDGREN-MEDALJEN 

Läs mer

VERA OCH GÖRAN AGNEKILS STIPENDIUM 

För yngre konstnärer. > Läs mer

AUGUSTA, OSCAR OCH
HARRY HÖCKERTS PRIS 

PAUL HEDQVISTS BELÖNING

ASMUND OCH LIZZIE ARLES SKULPTÖRPRIS