PRISER OCH BELÖNINGAR

Akademien förvaltar över 100 fonder och stiftelser. Donationsmedlen uppgår till en halv miljard kronor. Varje år utdelas ett stort antal stipendier, priser och belöningar inom konstnärliga områden genom dessa fonder och stiftelser.

Högtidsdagen

Bland de priser som delas ut på Akademiens Högtidsdag kan följande nämnas:

Axel Theofron Sandbergs Akvarellpris
Inez Leanders Belöning
Göran Lagervalls pris
Augusta, Oscar och Harry Höckerts Pris
Paul Hedqvists Belöning 
Asmund och Lizzie Arles skulptörpris
Hans och Desy Vikstens Stipendium
Vera och Göran Agnekils stipendium
Martha Larssons Romstipendium
Erik Lindbergs fond för främjandet av svensk medaljkonst 
> Sergelpriset (delas ut vart femte år)

Priserna är inte sökbara, pristagare utses av Konstakademiens Prisnämnd.

> 2023 års pristagare
> 2022 års pristagare
> 2021 års pristagare


 

Rolf Schockprisen

Pris till minne av Rolf Schock. I samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Musikaliska akademien > Läs mer

Bernadottepriset

Det nya Bernadottepriset har instiftats i anslutning till uppmärksammandet av H.M. Konungens 50 år på tronen. Priset är en del av Bernadotteprogrammet och ska tilldelas en forskare, konstnär, organisation eller institution som under en längre tid bidragit till folkbildning eller samhällsutveckling inom fältet kultur, kulturarv, konst och estetik. Det nyinstiftade Bernadottepriset kommer att delas ut årligen med start detta år. > Läs mer