KONSTAKADEMIENS PRISER, BELÖNINGAR OCH STIPENDIER

Akademien förvaltar över 100 fonder och stiftelser. Donationsmedlen uppgår till en halv miljard kronor.

Varje år utdelas ett stort antal stipendier inom konstnärliga områden genom dessa fonder och stiftelser. 
Bland de större priserna finns Sergelpriset, Egron Lundgren-medaljen, Axel Theofron Sandbergs Akvarellpris, Carl Christensen och Maria Lisa Ekmans Pris och
Rolf Schockpriset (som utdelas i samarbete med Vetenskapsakademien och Musikaliska akademien).

Inga ansökningsförfaranden gäller för de stipendier som presenteras här. Stipendier som går att söka finns här.

Rolf Schockprisen

Sergelpriset

Hans och Desy Vikstens Stipendium

Axel Theofron Sandbergs Akvarellpris

Inez Leanders Belöning

Carl Christensen och Maria Elisa Ekmans Pris

Egron Lundgren-medaljen

Göran Lagervalls Pris

Augusta, Oscar och Harry Höckerts Pris

Paul Hedqvists Belöning

Asmund och Lizzie Arles Skulptörpris

Vera och Göran Agnekils Stipendium