Konstakademiens Högtidsdag

I slutet av februari, dock ej söndag eller helgdag, firar akademien sin högtidsdag. Därvid föredrages sekreterarens årsberättelse samt utdelas akademiens stipendier och belöningar.

Utdrag ur Konstakademiens stadgar

 

PROGRAM 2022

KONSTAKADEMIENS HÖGTIDSDAG

fredagen den 6 maj 2022

> Hälsningsord

Preses Helena Tallius Myhrman

> Utdrag ur årsberättelse

Ständig sekreterare Isabella Nilsson

Musik

Mexican Dance – Gordon Stout
Johan Renman – marimba

Konstakademiens priser, belöningar och stipendier

Ständig sekreterare Isabella Nilsson och Vice preses Klara Kristalova delar ut
> 2021 års priser, belöningar och stipendier samt
> 2022 års priser, belöningar och stipendier

Musik

Frum – Askell Másson
Johan Renman – trumsolo

> Högtidstal

Marcia Sá Cavalcante Schuback, professor i filosofi vid Södertörns Högskola