MARCUS MATT

Konstakademien tilldelar Marcus Matt Bernadottestipendiet 2017 med motiveringen:

för sin undersökande förnyelse av måleriets inneboende visuella och poetiska kvaliteter. Med stor uppmärksamhet pågår en process där verk och målare talar växelvis till varandra. Han vandrar för sökande målare en välbekant väg, men med en särskild lyhördhet för att låta såväl konstnären som verket höras i samklang med sin tid.

Ett ateljéstipendium med mentorstöd kommer att ge Marcus Matt möjligheten till fördjupning och diskussioner över kunskaps- och generationsgränserna, som han bedöms kunna ta mycket väl vara på till gagn för konstlivet och målarkonsten.

Marcus Matt är född 1992 i Dalköpinge, Skåne. Han tog sin masterexamen i fri konst vid Konsthögskolan i Malmö, Lunds universitet, våren 2017. Dessförinnan studerade han måleri vid Östra Grevie Folkhögskola.

Stipendiet omfattar 120 000 kronor ur Axel Hirschs donationsfond, ett års ateljévistelse samt en utställning vid Konstakademien.