SALAD HILOWLE

Konstakademien tilldelar Salad Hilowle Bernadottestipendiet 2020

för sitt arbete med att synliggöra människor med afrikanskt ursprung i svensk konsthistoria. I sina verk visar Salad Hilowle en lyhördhet för människan som letar sin identitet, sitt sammanhang och sin historia. Konstnärlig uttrycksvilja syns i metaforer som bortvända foton eller ansikten vilka gestaltar mänskliga tillstånd vilka berör på ett både universiellt och allmänmänskligt plan. I en akademisk ambition formuleras det konstnärliga projektet att utveckla, fördjupa och vidarebearbeta ämnet kring dubbla identiteter och tillhörigheter.

Stipendiet omfattar 120 000 kronor ur Axel Hirschs donationsfond, ett års ateljévistelse samt en utställning vid Konstakademien.

Salad Hilowle, född 1986 i Mogadishu och uppvuxen i Gävle, tog våren 2020 sin masterexamen i fri konst vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Han har tidigare studerat vid Konstfack, Linköpings universitet och Glendale Community College, Los Angeles.

Salad Hilowle har under en tid studerat äldre målningar och skulpturer vars motiv är människor med afrikansk diaspora i svensk konsthistoria. Genom research av bilder och texter om dessa personer vill Salad Hilowle i ett film- och fotoprojekt fördjupa och gestalta denna del av afrosvenskars vara inom konsten.