ALDO ZETTERMAN

Konstakademien tilldelar Aldo Zetterman Bernadottestipendiet 2022

 för sitt konstnärliga arbete där genom reproducerande metoder olika intresseområden undersöks. I ett nyfiket förutsättningslöst prövande transformeras fysiska fenomen, mediaflöden, naturalia tillsammans med delar ur det mänskliga tänkandets arkiv och samlingar. Flöden görs till yta, yta transformeras tillbaka, för att uppstå i ny form och återigen begrundas. Prövandet tangerar med en orädd självklarhet många akademiers kunskapsområden och vetenskaper. 

Stipendiet omfattar 120 000 kronor ur Axel Hirschs donationsfond, ett års ateljévistelse samt en utställning vid Konstakademien.

Aldo Zetterman, född 1982 i Stockholm, tog sin Masterexamen vid Kungl. Konsthögskolan 2019, har en Kandidatexamen vid Akademi Valand sedan 2017 och studerade Fine Arts vid Gerrit Rietveld Academy 2011–2012.

Konstnären finner sin inspiration från discipliner utanför konsten som antropologi, filosofi och medvetandets uppbyggnad.

Bildtext: Aldo Zetterman, Fossil, 2019. Gips och 3D-utskrift, 14 x 8 x 8 cm. 

Aldo Zetterman. Foto: Eric Danger Österlin.