NYTT ARKIV

Sedan Konstakademien grundades år 1735 har fler än 1 000 ledamöter och 8 000 elever satt sin prägel på verksamheten, bidragit med arkivmaterial och till att bygga upp en samling med relevans för nästan 300 år av konst och arkitektur i Sverige. Akademien bedrev undervisning mellan åren 1735 och 1978. Såväl konst- som arkitekturhistorisk och konstnärlig forskning pågår, och med ett samtida sammanfattande och välorganiserat nytt arkiv kan intresset utvecklas till en ännu större del av Akademiens främjandeuppdrag.

Konstakademiens skriftliga dokumentation, som samlats sedan 1700-talets mitt, finns tillgänglig i fastigheten på Fredsgatan 12 i Stockholm och med det nya säkerhetsanpassade arkivet ges nu en möjlighet att gå igenom det omfattande materialet, registrera detta i en ny databas och förbereda en kommande digitalisering av dokument och handlingar.

Inga besök för tillfället

Arkivarie Annakarin Lindberg har påbörjat arbetet med att flytta arkivmaterialet till nya lokaler och ser fram emot att kunna ta emot besök framöver.

Kontakt: annakarin.lindberg@konstakademien.se

ARKIVET

Konstakademiens arkiv innehåller protokoll och handlingar från 1700-talet till idag, men också en stor samling brev och manuskript från huvudsakligen svenska konstnärer. I arkivet ingår även fotografier och tidningsurklipp med inriktning på akademiens ledamöter.

Elevförteckningar finns sporadiskt för perioden 1770 – 1821, fullständiga matriklar finns från 1849 – 1978.

Konstakademiens protokoll med bilagda handlingar finns från 1768 till idag. I dessa inbundna volymer kan du under 1800-talet också hitta resebrev från Akademiens stipendiater.

Kungliga Brev finns från 1739 och framåt. De behandlar främst penninganslag till Konstakademiens verksamhet, inklusive resestipendierna.

Räkenskaper finns bevarade från 1758. Här kan du läsa om professorernas och modellernas löner, vaktmästarnas uniformer, byggnadsmaterial för akademihuset, böcker till biblioteket och mycket mer.

Konstnärsbrev finns mest från 1800-talet, men även en del modernare. Bland större samlingar kan nämnas Bengt Erland Fogelbergs, Gustaf Wilhelm Palms, Georg von Rosens och Nisse Zetterbergs. De senaste åren har Akademien fått i gåva arkivmaterial kring bl.a. Viking Eggeling, Ferdinand Boberg och Hans Wigert.

Manuskript utgör en mindre del av arkivet, men här finns pärlor som Nicodemus Tessin d.y:s Traité de la décoration d’interieur och Fredrik Magnus Pipers Beskrifning öfver en Ängelsk Lustpark, samt den enda bevarade skiss- och anteckningsboken av Carl Fredrik Adelcrantz från hans utlandsresa 1751.

Fotosamlingen är koncentrerad kring konstnärsporträtt med tonvikt på perioden 1870 – 1940. I klippsamlingen finns material ända från 1800-talets mitt, även med internationell inriktning från perioden 1880-1910.