ELINA BIRKEHAG

Konstakademien tilldelar Elina Birkehag ett stipendium inom Bernadotteprogrammet 2024

Birkehag tilldelas stipendiet för att hon med stor öppenhet och experimentlusta tar sig an en i vår tid angelägen tematik och öppnar formen för hur en konstnärlig undersökning kan gå till.

Genom sin konst drar Birkehag upp nya siktlinjer i historieskrivningen där det som tidigare endast avbildats kliver fram med egen agens och röst samtidigt som konstnärens ansvar och roll i skapandet av historia ifrågasätts. I hennes arbete skrivs identiteter bokstavligen fram genom språkets materialitet i ristningar och tuggande och hon lyfter hur språket pekar mot kroppens inordnande i sociala strukturer och de relationer, mellan människor och djur, som är konsekvensen av detta.

Välformulerat och med olika konstnärliga metoder arbetar hon med sitt ämne inifrån men med dörrar öppna för oväntade skeenden och röster som bjuds in att bli en del av undersökningen. Birkehags friska lekfullhet inspirerar och utlovar oväntade möten mellan vetenskaper, kunskapsområden och olika livsformer.

Stipendiet omfattar 125 000 kronor ur Axel Hirschs donationsfond, ett års ateljévistelse samt en utställning vid Konstakademien.

Elina Birkehag, född 1989 i Stockholm, tog sin Masterexamen vid Kungl. Konsthögskolan 2023 och studerade Fine Arts vid Gerrit Rietveld Academy 2014–2019.

Elina Birkehag. Foto: Sissela Jensen.
D FOR DAUGHTER (nr. 64). 2023. Fotograf: Elina Birkehag och Laslo Strong.