MICHAEL CEDLIND

Konstakademien tilldelar Michael Cedlind Bernadottestipendiet 2020

för sitt konstnärliga arbete vilket drivs av en strävan av att kartlägga verkligheten realistiskt och sakligt. Michael Cedlind följer en tradition av pionjärer, såsom Dan Graham och Nam June Paik, där avfilmad kropp, rumslighet och populärkultur examineras och gestaltas. Men konstnären gäckar betraktaren med sitt påstående. Med utgångspunkt i sin lekfulla, taktila och egensinniga bearbetning av bild, ljud och text lockas betraktaren in i en av konstnären skapad verklighetsfilm.

Stipendiet omfattar 120 000 kronor ur Axel Hirschs donationsfond, ett års ateljévistelse samt en utställning vid Konstakademien.

Michael Cedlind, född 1986 i Stockholm, tog sin masterexamen i konst vid Konstfack 2019. Han har fil. kand i litteraturvetenskap vid Linköpings universitet och har studerat vid Akademin för konst, arkitektur och design i Prag.

Hans projekt kretsar kring filmens förmåga att förmedla kunskap. Med utgångspunkt i tidig film, och tekniken för rörlig bild, reflekterar han över filmens funktion för minne och tänkande genom att tillvarata teori från litteraturens kompetensområde. Det reflekterar även musikens relation till rörlig bild samt filmens sociala roll i svensk folkkultur. Utställningen genomförs som en del av Bernadotteprogrammet.

Michael Cedlind
Spela videoklipp

Filmstaden
Video (HD, 26 min), blandade material.

En berättelse som utspelar sig i det dunkla utrymmet bakom duken. Ett försök att locka fram maskinens bortträngda självmedvetenhet i ljuset. Ett slags terapi för en teknik förlorad i vinden. En meditation över videoformatet DV, dess oförmåga att skilja på gott och ont, rik och fattig, roligt och tråkigt.

Arbetet utgår från uppkomsten av rörlig bild och dess tekniska, narrativa och rumsliga möjligheter att utforska gränsen mellan det verkliga och det som verkar verkligt. Rörlig bild som ett sätt att tänka och vara på. Bildmaterialet har tillkommit i ateljé och i fält. En spirituell vägledning har varit metoden att redigera film med hjälp av optisk printer. Den rörliga bilden är inskriven i hårddiskens minne men också något som framförs i ett föränderligt nu. Denna spänning mellan det nedtecknade, det betecknade och det betecknande ger möjlighet att både upptäcka det bekanta och känna igen det obekanta.

Michael Cedlind