PÅGÅENDE UTSTÄLLNINGAR

LÄS MER

YLVA CARLGREN

Accelerating Frame
18 november – 13 januari 2024

LÄS MER

EDWARD JARVIS

NOSTOS –  νόστος
18 november – 13 januari 2024

LÄS MER

Minnesutställning
BO SWENSON

Vadställen
18 november – 21 december

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1606 – 1669. Batavernas trohetsed till Claudius Civilis 1661 –1662, olja på duk. Sedan år 1798 är Kungl. Akademien för de fria konsterna ägare till konstverket. Foto: Leif Mattsson.

BESLUT OM

Batavernas trohetsed till Claudius Civilis

Konstakademiens ledamöter har nu beslutat i frågan om deposition av Rembrandts verk Batavernas trohetsed till Claudius Civilis.

Batavernas trohetsed till Claudius Civilis ska fortsättningsvis deponeras i Nationalmuseum och det tidigare avtalet med dess villkor ses över och förlängs i 7,5 år.

Nationalmuseum ser positivt på nationella och internationella utlån under perioden i syfte att sprida kunskapen om detta kulturarv, dess ägare och om Nationalmuseum. 

Nationalmuseum kommer att arbeta aktivt för en långsiktig och hållbar lösning för Rembrandts mästerverk Batavernas trohetsed till Claudius Civilis.

Överenskommelsen har möjliggjorts genom en donation och donator vill på detta sätt stödja två viktiga institutioner i svenskt kulturliv. Båda är i behov av ekonomiska bidrag för att vårda och utveckla sina respektive uppdrag. Att Rembrandts verk fortsättningsvis kan visas i Nationalmuseum är avgörande för donators beslut.

PANELSAMTAL

Den 30 september publicerade Dagens Nyheter en artikel av konstkritikern Sonia Hedstrand i vilken hon målar upp en rad utmaningar för bildkonsten och bildkonstnärerna och som avslutas med en uppmaning till Konstakademien: ”Nu behöver vi konstnärer vår 300-åriga beskyddare! Konstakademien! Var är ni?”

För att fördjupa samtalet bjuder Konstakademien in Konstnärernas Riksorganisation till en diskussion om konstnärernas och Konstakademiens roll och röst i samhällsdebatten.

Datum: 29 november 
Tid: 17.00 – 19.00
Plats: Konstakademiens Hörsal

> Läs mer 

KALENDARIUM

Konstakademien har många samverkansprojekt och det pågår alltid programaktiviteter inom ett brett kulturfält i huset.

> Till kalendariet

SÖK STIPENDIUM INOM BERNADOTTEPROGRAMMET

Ansökningsperiod:
7 – 29 november 2023

> Läs mer

TÄVLING FÖR UNGA TECKNARE

Ansökningsperiod
11 januari – 1 februari 2024

> Läs mer