PÅGÅENDE UTSTÄLLNING

KUNGL. KONSTHÖGSKOLAN

Avgångsutställning
20 maj – 11 juni 2022

Master of Fine Arts
Vargtimmen  

FORSKNINGSPROJEKT

PRINCIPER OCH PRAGMATISM

Konstakademiens elever, lärare och ledamöter under de första 150 åren

Utifrån ny grundforskning har Konstakademiens roll i historien tolkats och uppdaterats. 

Forskningsprojektet Principer och Pragmatism är avslutat och har bl a resulterat i en sökbar databas över de 2 095 elever som gick i Konstakademiens förberedande skola, Principskolan, 1778-1795. Fakta kring personer med anknytning till Konstakademien tillhör det mest efterfrågade både från forskare och allmänhet. Förhoppningen är att elevlistorna skall kunna bidra till nya rön inom forskningen om svensk konst på 1700-talet.

> Läs mer

SÖK I ELEVLISTA 1778-1795

Elevlistan från 1778-1795 är den äldsta bevarade och omfattar 2095 namn på elever i Konstakademiens skola, Principskolan, som grundades 1778. 

> Läs mer 

KONSTAKADEMIEN SOM SOCIAL MILJÖ

Konstakademiens elever under 1700- och 1800-talet kom från många olika sociala miljöer även om ungdomar från hantverkar- och konstnärsfamiljer ofta sökte sig till denna utbildning. 

> Läs mer 

KVINNORNA OCH KONSTAKADEMIEN

Frågan om vilken roll kvinnor har spelat inom Konstakademiens verksamhet i äldre tid kan besvaras pragmatiskt med ”när de behövdes”.

> Läs mer 

KUNGLIGHETER OCH ANDRA MAKTENS MÄN

När Kongliga Ritare-Academien grundades 1735 var det i den mest centrala kungliga miljön: Stockholms nya slott. 

> Läs mer 

AKTUELLT

STIPENDIER

Beslut om utdelning av Konstakademiens stipendier för konststuderande och unga konstnärer meddelas 1 juni på Konstakademiens hemsida.

VECKANS MENY

KONSTAKADEMIENS KAFÉ

Ett besök på Konstakademien kan kombineras med en lunch, kaffe eller ett glas vin i kaféet i en unik miljö omgiven med antika skulpturer.

LÄS MER

UNGA TECKNARE

Den tänkande handen är en årligen återkommande stipendietävling och utställning för unga tecknare verksamma inom konst, arkitektur, tecknade serier, animation, mode, design, illustration, spelutveckling eller andra närliggande områden. > Läs mer

2022 ÅRS PRISER, BELÖNINGAR OCH STIPENDIER

Under Högtidsdagen fredagen den 6 maj delades 2022 års priser, belöningar och stipendier ut.  > Läs mer

2021 ÅRS PRISER, BELÖNINGAR OCH STIPENDIER

Under Högtidsdagen fredagen den 6 maj delades även 2021 års priser, belöningar och stipendier ut.  > Läs mer