HÖSTENS UTSTÄLLNINGAR

LÄS MER

CRASH BOOM BANG

Ride 1
Ronny Hansson, Jonas Kjellgren, Stig Sjölund
28 augusti – 2 oktober 2021

LÄS MER

EFTERBILD

Karin Ohlin
28 augusti – 2 oktober 2021

LÄS MER

ANNELI NISE

Utställningsstipendiat
28 augusti – 2 oktober 2021

SHARED SPACES

ArtPlatform
28 september – 2 oktober 2021

LÄS MER

ANTECKNINGAR

Claes Jurander
16 oktober
– 20 november 2021

LÄS MER

CLAESSON KOIVISTO RUNE

Arkitekter
16 oktober
– 20 november 2021

LÄS MER

PHANTOM HEART

Stina Persson – utställningsstipendiat
16 oktober – 20 november 2021