UTSTÄLLNINGAR

LÄS MER

FOLKFORM

Den sista Masoniteskivan
18 mars – 29 april

Utgångspunkten för utställningen är den formgivning och dokumentation av Masonite, som designduon Folkform utfört under mer än ett decennium. > Läs mer

LÄS MER

HELENA MUTANEN

Är detta ett ansikte?
18 mars – 29 april

Jag har frågat mig själv varför jag generellt har svårt att avbilda ansikten. Beror det på att ett stiliserat ansiktsuttryck är jobbigt att se på då det inte ändrar sig eller rör sig?  > Läs mer

LÄS MER

ALDO ZETTERMAN

Dis ✶ Astro
18 mars – 29 april

Aldo Zetterman tilldelades ett stipendium inom Bernadotteprogrammet 2022 för sitt konstnärliga arbete där genom reproducerande metoder olika intresseområden undersöks. > Läs mer

AKTUELLT

KONSTAKADEMIEN HAR ÖPPET

Under Kulturnatten håller Konstakademien öppet kl. 18:00-24:00.

> Till programmet

SNART DAGS ATT SÖKA

Nästa ansökningsperiod:
5 – 27 april 2023

> Läs mer

LÄS MER

TIO NOMINERADE

Konstakademiens urvalskommitté har utsett de tio nominerade vars bidrag ska visas i en digital utställning på De Kungliga Slottens hemsida.

LÄS MER

FÖRELÄSNINGSSERIE

H.M. Konungen är Högste beskyddare för ett flertal akademier och andra lärda samfund i Sverige. Under 2023 firas H.M. Konungens 50 år på tronen. Med anledning av jubileet görs en föreläsningsserie där tio kungliga akademier lyfts som skapades för att ha ett övergripande nationellt ansvar inom sina respektive specialområden. 

LÄS MER

NYTT BERNADOTTEPRIS

Ett nytt Bernadottepris har instiftats i anslutning till uppmärksammandet av H.M. Konungens 50 år på tronen. Priset är en del av Bernadotteprogrammet.

HYRESLEDIG LOKAL!

Studion på plan 4 i Konstakademiens fastighet är hyresledig!

Lokalen är 116 kvm stor och är lämplig att användas som kontor eller ateljé.

Vid intresse kontakta gärna Ständig sekreterare Elisabeth Alsheimer Evenstedt för mer information. > För kontaktuppgifter

KONSTAKADEMIENS HÖGTIDSDAG 2023

Främre raden: H.M. Konungen, H.M. Drottningen.
Andra raden från vänster: Klara Kristalova, Vice preses, Helena Tallius Myhrman, Preses, Ulla West, Leontine Arvidsson, Sofia Heinonen, Päivi Ernkvist, Elisabeth Alsheimer Evenstedt, Ständig sekreterare.
Tredje raden från vänster: Elvire Soyez, Julia Bondesson, Sofia Runarsdotter, Ernst Nordin.
Översta raden från vänster: Petra Jensen, Roger Andersson, Jens Fröberg, Jonas Nobel.

> Läs om alla pristagare

> Till program och bilder

KONSTAKADEMIENS SAMLINGAR

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1606 – 1669 Batavernas trohetsed till Claudius Civilis 1661 –1662, olja på duk

CLAUDIUS CIVILIS

I Konstakademiens samlingar ingår Rembrandts Claudius Civilis. Målningen finns nu att se på Nationalmuseum i Stockholm där den är deponerad. 

Motivet är taget ur Nederländernas historia och skildrar ögonblicket då bataverna svär en trohetsed om uppror mot Rom till sin rebelledare Gaius Julius Civilis år 69 e.Kr. Den är en del av en större målning som Rembrandt utförde för Amsterdams rådhus, men som togs ned efter bara några månader.

> Läs mer

FORSKNINGSPROJEKT

PRINCIPER OCH PRAGMATISM

Konstakademiens elever, lärare och ledamöter under de första 150 åren

Utifrån ny grundforskning har Konstakademiens roll i historien tolkats och uppdaterats. 

Forskningsprojektet Principer och Pragmatism är avslutat och har bl a resulterat i en sökbar databas över de 2 095 elever som gick i Konstakademiens förberedande skola, Principskolan, 1778-1795. Fakta kring personer med anknytning till Konstakademien tillhör det mest efterfrågade både från forskare och allmänhet. Förhoppningen är att elevlistorna skall kunna bidra till nya rön inom forskningen om svensk konst på 1700-talet.

> Läs mer

SÖK I ELEVLISTA 1778-1795

Elevlistan från 1778-1795 är den äldsta bevarade och omfattar 2095 namn på elever i Konstakademiens skola, Principskolan, som grundades 1778. 

> Läs mer 

KONSTAKADEMIEN SOM SOCIAL MILJÖ

Konstakademiens elever under 1700- och 1800-talet kom från många olika sociala miljöer även om ungdomar från hantverkar- och konstnärsfamiljer ofta sökte sig till denna utbildning. 

> Läs mer 

KVINNORNA OCH KONSTAKADEMIEN

Frågan om vilken roll kvinnor har spelat inom Konstakademiens verksamhet i äldre tid kan besvaras pragmatiskt med ”när de behövdes”.

> Läs mer 

KUNGLIGHETER OCH ANDRA MAKTENS MÄN

När Kongliga Ritare-Academien grundades 1735 var det i den mest centrala kungliga miljön: Stockholms nya slott. 

> Läs mer