LÄS MER

KONSTAKADEMIENS KAFÉ

Öppnar åter 23 augusti

VERNISSAGE LÖRDAG 27 AUGUSTI

Nu gör vi plats för kommande utställningar!

KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR

endless beginnings

LÄS MER

IDA-JOHANNA LUNDQVIST

Spending time with ghosts
27 augusti – 1 oktober 2022

Peder Josefsson

LÄS MER

PEDER JOSEFSSON

Sammanfogning
27 augusti – 1 oktober 2022

Karin Frostenson

LÄS MER

KARIN FROSTENSON

Människor och Möten
27 augusti – 1 oktober 2022

Olof Thiel

LÄS MER

OLOF THIEL

KAPERLAK
27 augusti – 1 oktober 2022

AKTUELLT

ANSÖKNINGSPERIOD
15 augusti – 6 september 2022

Konstakademiens Konstnärsstipendier delas ut ur fonder och stiftelser som är avsedda för redan etablerade konstnärer (ej under utbildning). > Läs mer

LÄS MER

LEDIGA TJÄNSTER

Konstakademiens kafé söker timanställd personal fr o m augusti månad. > Läs mer

NY STÄNDIG SEKRETERARE

Elisabeth Alsheimer Evenstedt har valts till ny Ständig sekreterare i Konstakademien. > Läs mer

FORSKNINGSPROJEKT

PRINCIPER OCH PRAGMATISM

Konstakademiens elever, lärare och ledamöter under de första 150 åren

Utifrån ny grundforskning har Konstakademiens roll i historien tolkats och uppdaterats. 

Forskningsprojektet Principer och Pragmatism är avslutat och har bl a resulterat i en sökbar databas över de 2 095 elever som gick i Konstakademiens förberedande skola, Principskolan, 1778-1795. Fakta kring personer med anknytning till Konstakademien tillhör det mest efterfrågade både från forskare och allmänhet. Förhoppningen är att elevlistorna skall kunna bidra till nya rön inom forskningen om svensk konst på 1700-talet.

> Läs mer

SÖK I ELEVLISTA 1778-1795

Elevlistan från 1778-1795 är den äldsta bevarade och omfattar 2095 namn på elever i Konstakademiens skola, Principskolan, som grundades 1778. 

> Läs mer 

KONSTAKADEMIEN SOM SOCIAL MILJÖ

Konstakademiens elever under 1700- och 1800-talet kom från många olika sociala miljöer även om ungdomar från hantverkar- och konstnärsfamiljer ofta sökte sig till denna utbildning. 

> Läs mer 

KVINNORNA OCH KONSTAKADEMIEN

Frågan om vilken roll kvinnor har spelat inom Konstakademiens verksamhet i äldre tid kan besvaras pragmatiskt med ”när de behövdes”.

> Läs mer 

KUNGLIGHETER OCH ANDRA MAKTENS MÄN

När Kongliga Ritare-Academien grundades 1735 var det i den mest centrala kungliga miljön: Stockholms nya slott. 

> Läs mer