UTSTÄLLNINGAR

LÄS MER

EN KATT BLAND HERMELINER

Textil konst nu
26 november – 14 januari

> Läs mer

LÄS MER

GIDEONSSON/LONDRÉ

Dom vet inte vad dom gör
26 november – 14 januari

> Läs mer

LÄS MER

INGER BERGSTRÖM

Space Floating Through My Eyes
26 november – 14 januari

> Läs mer

AKTUELLT

LÄS MER

ANSÖKNINGSPERIOD

9–30 november 2022

> Läs mer

LÄS MER

KONSTAKADEMIENS KAFÉ

Veckans lunchmenyer

> Läs mer

ROLF SCHOCKPRISEN 2022

Spela videoklipp

REM KOOLHAAS

Rolf Schockprisen delas ut vartannat år och spänner över olika områden som visuell konst, vetenskap och musik. De fyra pristagarna var i år arkitekten Rem Koolhaas, pianisten Víkingur Ólafsson, filosofen David Kaplan och matematikern Jonathan S. Pila. De fyra pristagarna får dela på två miljoner kronor.

Priset i de visuella konsterna föreslås av Konstakademien. Rem Koolhaas tilldelades priset för:

Sitt långa engagemang och unika bredd som teoretiker och debattör av arkitekturens och stadsbyggandets förhållande till, och möjligheter inom, en global politisk kontext. Priset ges särskilt för att det teoretiska kombineras med en praktisk verksamhet som arkitekt, där varje gestaltad byggnad i sig, med hög och särpräglad kvalitet, uttrycker en större stadsbyggnadsmässig, kulturell och politisk idé. 

I samband med ceremonin höll Rem Koolhaas en föreläsning på temat Current Preoccupations. Föreläsningen arrangerades i samarbete med Stockholms Arkitektförening.

FORSKNINGSPROJEKT

PRINCIPER OCH PRAGMATISM

Konstakademiens elever, lärare och ledamöter under de första 150 åren

Utifrån ny grundforskning har Konstakademiens roll i historien tolkats och uppdaterats. 

Forskningsprojektet Principer och Pragmatism är avslutat och har bl a resulterat i en sökbar databas över de 2 095 elever som gick i Konstakademiens förberedande skola, Principskolan, 1778-1795. Fakta kring personer med anknytning till Konstakademien tillhör det mest efterfrågade både från forskare och allmänhet. Förhoppningen är att elevlistorna skall kunna bidra till nya rön inom forskningen om svensk konst på 1700-talet.

> Läs mer

SÖK I ELEVLISTA 1778-1795

Elevlistan från 1778-1795 är den äldsta bevarade och omfattar 2095 namn på elever i Konstakademiens skola, Principskolan, som grundades 1778. 

> Läs mer 

KONSTAKADEMIEN SOM SOCIAL MILJÖ

Konstakademiens elever under 1700- och 1800-talet kom från många olika sociala miljöer även om ungdomar från hantverkar- och konstnärsfamiljer ofta sökte sig till denna utbildning. 

> Läs mer 

KVINNORNA OCH KONSTAKADEMIEN

Frågan om vilken roll kvinnor har spelat inom Konstakademiens verksamhet i äldre tid kan besvaras pragmatiskt med ”när de behövdes”.

> Läs mer 

KUNGLIGHETER OCH ANDRA MAKTENS MÄN

När Kongliga Ritare-Academien grundades 1735 var det i den mest centrala kungliga miljön: Stockholms nya slott. 

> Läs mer