Fotografera och filma

I KONSTAKADEMIENS LOKALER

FÖR PRIVAT BRUK

Det är tillåtet  att fotografera och filma för privat bruk i Konstakademiens lokaler så länge inte blixt eller stativ används. Undantaget är de utställningar eller föremål i utställningar som är belagda med fotoförbud. Sprid gärna i sociala medier med #konstakademien och @konstakademien.

FÖR PROFESSIONELLT BRUK

Fotografering eller filmning för professionellt eller kommersiellt bruk sker efter överenskommelse och kräver skriftligt fototillstånd. För fototillstånd krävs att det finns en tydlig koppling till konsten eller verksamheten på Konstakademien. Fotograferingar eller filmningar där akademien enbart används som en kuliss godkänns generellt sett inte.

Ansökan bör skickas senast en vecka innan fototillfället då det inte finns möjlighet att bevilja foto- och filmningsförfrågningar på plats. Beviljat tillstånd kostar 1500 kronor plus moms.

Ansökan skickas till:
Koordinator helen.karlsson@konstakademien.se

BILDANVÄNDNING

Om du är intresserad av bilder på verk ur Konstakademiens samlingar kan du beställa digitala bilder från vårt bildarkiv. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig att hitta den bild du behöver.

PRISER

Hanteringsavgift
Forskning, akademiskt eller vetenskapligt bruk av befintliga digitala bilder: 500 kr/bild + moms 6%. Kommersiellt bruk och/eller endast publiceringstillstånd: 1 000 kr/bild + moms 6%.
Kostnadsfri beställning av befintliga bilder till studenter för icke kommersiellt bruk.

Fotografering av föremål
Fotografering av föremål: 500:- / tim + moms 25%.
Minimum debitering: 2 tim. 
I avgiften ingår kostnaden för konsthantering, fotografering samt bildarkivets administration.

Förskottsbetalning
Konstakademien tillämpar förskottsbetalning för användande av bilder.

TILLSTÅND

Bildanvändning
Bilderna får inte beskäras eller på annat sätt förvanskas, varken i tryck eller webbpublicering.

Bildtext och information om copyright måste alltid anges.

Vid användning ange: Foto: Fotografens namn/Konstakademien

Om fotografens namn inte är känt: Foto: Konstakademien

Avtalet avser engångsanvändning av bilden/bilderna. Användning i ett nytt sammanhang kräver förnyad ansökan.

Upphovsrätt
Ovanstående avgift omfattar ej ersättning till konstnären eller dennes arvingar.
Konstnären äger upphovsrätt till sitt verk 70 år efter sin död.
Användare ansvarar för att kontrollera eventuell upphovsrätt hos BUS
(Bildkonst, upphovsrätt i Sverige), 08-545 53 80, bus@bus.se.

Kontakt bildarkivet
Fotograf Björn Strömfeldt
bjorn.stromfeldt(at)konstakademien.se
+46 101 755 424