Fotografera och filma

I KONSTAKADEMIENS LOKALER

FÖR PRIVAT BRUK

Det är tillåtet  att fotografera och filma för privat bruk i Konstakademiens lokaler så länge inte blixt eller stativ används. Undantaget är de utställningar eller föremål i utställningar som är belagda med fotoförbud. Sprid gärna i sociala medier med #konstakademien och @konstakademien.

FÖR PROFESSIONELLT BRUK

Fotografering eller filmning för professionellt eller kommersiellt bruk sker efter överenskommelse och kräver skriftligt fototillstånd. För fototillstånd krävs att det finns en tydlig koppling till konsten eller verksamheten på Konstakademien. Fotograferingar eller filmningar där akademien enbart används som en kuliss godkänns generellt sett inte.

Ansökan bör skickas senast en vecka innan fototillfället då det inte finns möjlighet att bevilja foto- och filmningsförfrågningar på plats. Beviljat tillstånd kostar 1500 kronor plus moms.

Ansökan skickas till:
Koordinator helen.karlsson@konstakademien.se