JOAKIM DERLOW

Konstakademien tilldelar Joakim Derlow Bernadottestipendiet 2022 

för sitt konstnärliga arbete inom projektet perception och kamouflage. Derlow rör sej fritt inom det konceptuella fältet i ett filosofiskt möte mellan det konstnärliga, det militära och det naturvetenskapliga förhållningssättet. En metodik som avslöjar dolda  sidor i våra sätt att hantera det vi kallar ”verkligheten”. Derlow rör sej ibland på områden som kan verka absurda och komiska, men som ligger inom det konstnärliga arbetets rika möjligheter till den största frihet. En frihet som kan uppstå i blixtbelysning när det osynliga blir synligt eller det synliga blir osynligt. Ett glidande perspektiv där mirakel kan uppstå.

Stipendiet omfattar 120 000 kronor ur Axel Hirschs donationsfond, ett års ateljévistelse samt en utställning vid Konstakademien.

Joakim Derlow tog sin Kandidatexamen i Fri konst vid Gerrit Rietveld Academie 2016.

Bildtext: Joakim Derlow, ”Samlingen” (Non Serviam), 2021. Karaktärer och gestalter i olika material, 8 m2 

Joakim Derlow. Foto: Joeri Bosma
Joakim Derlow, "Gol", 2021. Tempera på duk, 40 x 35 cm. Foto: Joakim Derlow