Stipendier

KONSTAKADEMIENS STIPENDIER

Kungl. Akademien för de fria konsternas (Konstakademien) målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter. Konstakademien intresserar sig för utbildningsfrågor inom sina intresseområden och vårdar sig däribland om Sveriges konsthögskolor och deras studenter.

Konstakademien förvaltar sedan lång tid ett antal stiftelser och fonder vars avkastning i form av stipendier och belöningar skall gå till konstnärer och arkitekter. Vissa av dessa är möjliga att söka medan andra delas ut av särskilda nämnder såsom pris och belöningar.

Endast beviljade ansökningar meddelas per brev. Namnen annonseras under respektive stipendiums sida.