Stipendier

KONSTAKADEMIENS SÖKBARA STIPENDIER

Konstakademien är en mångsidigt verksam oberoende institution med uppdrag att verka för att konst och arkitektur ges den vikt och det stöd som behövs för att fortleva och berika ett levande samhälle.

Konstakademien förvaltar donationsmedel om ca en halv miljard kronor. Med dessa medel stödjer akademin forskning och utveckling genom att årligen dela ut ett stort antal stipendier och priser ur fonderna till unga, studerande samt redan etablerade konstnärer och arkitekter.

De stipendier som presenteras på den här sidan är möjliga att söka medan andra delas ut av särskilda nämnder såsom > Priser och belöningar.

Endast beviljade ansökningar meddelas per brev. Namnen annonseras under respektive stipendiums sida.

VÅRTERMIN

HÖSTTERMIN