IDA-JOHANNA LUNDQVIST

Konstakademien tilldelar Ida-Johanna Lundqvist Bernadottestipendiet 2021 

för sitt konstnärliga arbete inom projektet Allegoria kring den mänskliga kroppen, ritualer, språk, sjukvårdens historia och begravningsritualer. Konstnären rör sig fritt inom olika media och material, som skulptur, installation och ljud. Till hennes konstnärliga verksamhetsfält hör ord och text. Med det skenbart enkla träffar hon jublet och smärtpunkterna i tillvaron, tröstar och helar och skapar sammanhang i den obegriplighet vi kallar livet på jorden.

Stipendiet omfattar 120 000 kronor ur Axel Hirschs donationsfond, ett års ateljévistelse samt en utställning vid Konstakademien.

Ida-Johanna Lundqvist, född 1984 i Skåne, tog sin Masterexamen vid Kungl. Konsthögskolan 2018 och har sedan tidigare en Kandidatexamen vid Karolinska Institutets sjuksköterskeprogram 2008. Förutom ett konstnärligt verksamhetsfält har hon också en bakgrund inom palliativ vård, som sjuksköterska. I synen på människokroppen, som en scen där tid och rum lämnar spår och kultur och natur möts, har språket kategoriserat i ord som friskt och sjukt, normalt och avvikande. Konstnären har arbetat med arkivmaterial och litteratur från museisamlingar relaterat till kropp, medicin och historia och söker sig även till litteratur på temata folktro, död, modernitet och konst.

Bildtext: Ida-Johanna Lundqvist, Atlas Betula, 2020. Träsnide, björkstam, jord, tyg och balsameringsoljor.

Foto: Erika Stöckel