EVELINA JONSSON

Konstakademien tilldelar Evelina Jonsson ett stipendium inom Bernadotteprogrammet 2023

för sitt kritiska och kreativa utforskande av kunskapens framträdande former. Genom laboratorielika sammanflätningar och iscensättningar av förlopp tänjer hon gränsen mellan begreppsligt vetande och sinnlig erfarenhet. I det föreslagna projektet förtätas frågeställningarna ytterligare i korsningen mellan entomologi och poesi, mellan närgånget materiellt ordnande och utvidgat språkligt prövande. Evelina Jonssons arbeten aktiverar därmed de existentiella frågor som just därför att de saknar uttömmande svar idag måste formuleras i dialog mellan olika kunskapsformer.

Stipendiet omfattar 125 000 kronor ur Axel Hirschs donationsfond, ett års ateljévistelse samt en utställning vid Konstakademien.

Evelina Jonsson, född 1990 i Nässjö, tog sin Masterexamen i fri konst vid Kungl. Konsthögskolan 2022 och har sedan tidigare en Kandidatexamen i Fine Arts vid Gerrit Rietveld Academy 2017 samt en Kandidatexamen i konstvetenskap vid Uppsala Universitet 2018.

Det tänkta forskningsprojektet är ett filosofiskt utforskande konstprojekt om varandet och vårt förhållande till kunskap.

Bildtext: Evelina Jonsson, sånt som faller (myra och cordyceps), 2022, keramikskulptur och mossa i förvaringslåda av plast, lampa, handgjord sittmöbel av rostfria stålrör och möbeltyg. Fotografi: Jean Baptiste Béranger

Evelina Jonsson. Foto: JDPI