Bildanvändning

TUSENTALS VERK

Om du är intresserad av bilder på verk ur Konstakademiens samlingar kan du beställa digitala bilder från vårt bildarkiv. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig att hitta den bild du behöver.

PRISER

Hanteringsavgift
Forskning, akademiskt eller vetenskapligt bruk av befintliga digitala bilder: 500 kr/bild + moms 6%. Kommersiellt bruk och/eller endast publiceringstillstånd: 1 000 kr/bild + moms 6%.
Kostnadsfri beställning av befintliga bilder till studenter för icke kommersiellt bruk.

Fotografering av föremål
Fotografering av föremål: 500:- / tim + moms 25%.
Minimum debitering: 2 tim. 
I avgiften ingår kostnaden för konsthantering, fotografering samt bildarkivets administration.

Förskottsbetalning
Konstakademien tillämpar förskottsbetalning för användande av bilder.

TILLSTÅND

Bildanvändning
Bilderna får inte beskäras eller på annat sätt förvanskas, varken i tryck eller webbpublicering.

Bildtext och information om copyright måste alltid anges.

Vid användning ange: Foto: Fotografens namn/Konstakademien

Om fotografens namn inte är känt: Foto: Konstakademien

Avtalet avser engångsanvändning av bilden/bilderna. Användning i ett nytt sammanhang kräver förnyad ansökan.

Upphovsrätt
Ovanstående avgift omfattar ej ersättning till konstnären eller dennes arvingar.
Konstnären äger upphovsrätt till sitt verk 70 år efter sin död.
Användare ansvarar för att kontrollera eventuell upphovsrätt hos BUS
(Bildkonst, upphovsrätt i Sverige), 08-545 53 80, bus@bus.se.

Kontakt bildarkivet
Fotograf Björn Strömfeldt
bjorn.stromfeldt(at)konstakademien.se
+46 101 755 424