SIMON GOLDIN

tilldelas Bernadottestipendiet 2018 för att genomföra ett projekt med stor aktualitet, såväl konstnärligt som socialt.

Med sin digra verksamhet har Simon Goldin gång på gång visat hur han i samarbetet Goldin + Senneby drivit den konstnärliga processen till sin spets. Genom att inbegripa flera discipliner i sina projekt har konstnären förmått att generera nya verkligheter med  häpnadsväckande resultat för såväl samarbetspartner som publik.

I projektet Fiktion/ Mutation, som Bernadottestipendiet utdelas till, kommer ett konstnärligt utforskande av hur berättelser och fiktioner omformar våra upplevelser att stå i centrum. Simon Goldin betonar skrivandet som handling och kommer att sätta två skrivande praktiker i dialog med varandra – romanförfattandet och den s k genetiska inskriptionen, baserad på en serie biologiska experiment.

Bioteknik och programmering utgör viktiga fundament för sammankopplingen av biohackare, syntetisk biologi och romanförfattande. För detta i reell mening tvärvetenskapliga arbete kommer flera akademiers kompetens att tas i anspråk.

Stipendiet omfattar 120 000 kronor ur Axel Hirschs donationsfond, ett års ateljévistelse samt en utställning vid Konstakademien.

Bildtext: Goldin+Senneby, performance på Tensta Konsthall