HANNA ZELLEKE COLLIN

Konstakademien tilldelar Hanna Zelleke Collin Bernadottestipendiet 2021 

för sitt konstnärliga arbete, Intuition och perception i teckning och måleri, grundat i teoretisk filosofi. Projektet rör sig kring vilken roll den konstnärliga intuitionen kan ha inom andra kunskapsområden. Ämnets svårgripbara karaktär och målsättning skapar intresse och nyfikenhet där konstnärens målningar både blir till forskningsmaterial och utsaga inom ämnessfären. Verken utstrålar integritet, känslighet och lyser med en lågmäld dragningskraft.

Stipendiet omfattar 120 000 kronor ur Axel Hirschs donationsfond, ett års ateljévistelse samt en utställning vid Konstakademien.

Hanna Zelleke Collin, född 1987 i Stockholm, tog sin Kandidatexamen vid Konstfack 2012 samt Kandidatexamen vid Stockholms universitet, Teoretisk filosofi, 2020. Frågeställningar om hur fenomenet intuition skiljer sig åt inom olika ämnesområden har givit en filosofisk metod i relation till den konstnärliga måleriprocessen hos konstnären vilken även kretsar kring hur matematisk intuition påverkar förståelsen för bildytan. Konstnären formulerar frågor kring hur intuition kan förstås utifrån frågan om alternativen; en enhetlig teori eller ämnesspecifikt, då olika typer av intuitioner beskrivits som olika fenomen inom varierade kunskapsområden.

 

Bildtext: Hanna Zelleke Collin, Aton, 2020, olja på duk, 24×24 cm. Foto: George Rippon / Tore Wallert

Foto: Louise Enhörning