PÅ GÅNG

Konstakademien anordnar förutom utställningar även andra programaktiviteter inom ett brett kulturfält och har många samverkansprojekt