Stipendier ur de fonder och stiftelser som är avsedda för konstnärer (EJ under utbildning). 

 

Utställningsstipendier

I stipendierna ingår möjligheten att enligt överenskommelse presentera sitt konstnärskap på Konstakademien inom de närmaste åren.

Vistelsestipendier

Cité internationale des Arts, Paris
Konstakademien förmedlar sex stycken 2-månaders vistelser i ateljé under 2020

(jan/feb, mars/april, maj/jun, jul/aug, sep/okt, nov/dec).
Ett resestipendium ingår för varje 2-månaders period.

Ange önskad period i fältet där du anger motivering för resa. 

Konstakademien förmedlar även en 6-månaders stipendievistelse
under andra halvåret 2020 (jun-dec) i ateljé som lämpar sig för större arbeten.
Ett resestipendium ingår för perioden.

Mer information http://www.citedesartsparis.net

Grez-Sur Loing, Frankrike 

Konstakademien förmedlar tre perioder om två månader i ateljén under våren 2021 (jan/feb, mars/april, maj/jun)

Ett resestipendium ingår för perioden.
Ange önskad period i fältet där du anger motivering för resa. 

Mer information http://www.grez-stiftelsen.se

Övrigt

Under denna kategori finns ett antal stipendier och resestipendier.

Ansökan om stipendium

 

Nästa ansökningsperiod

17 augusti – 1 september 2020

Hur görs ansökan?

Ansökan lämnas in via ett webbaserat ansökningssystem där ett personligt konto skapas. När ansökningsomgången öppnats kan ansökningsuppgifter samt bilagor lämnas i elektronisk form.

Följ anvisningarna noga i formuläret och ladda bara upp vad som uttryckligen efterfrågas.  

Digitala ansökningar kan göras fram till kl. 23.59 sista ansökningsdagen. 

>> Till ansökningssystemet

Vid frågor kontakta:

Christina Risberg
+46 73 747 34 32
Handläggare stipendier och bidrag

Beslut om utdelning

Beslut meddelas tidigast i början av november.
Avslag meddelas ej.

X