ANSÖKAN OM STIPENDIUM

Ansökningsperiod
Augusti 2024

Hur görs ansökan?
Ansökan lämnas in via ett webbaserat ansökningssystem där ett personligt konto skapas. När ansökningsomgången öppnats kan ansökningsuppgifter samt bilagor lämnas i elektronisk form.

Följ anvisningarna noga i formuläret och ladda bara upp vad som uttryckligen efterfrågas.  

Digitala ansökningar kan göras fram till kl. 12:00 (dagtid) sista ansökningsdagen. 

> Till ansökningssystemet

Vid allmänna frågor kontakta:
Administrativ samordnare
Helén Engman
helen.engman@konstakademien.se
+46 73 747 34 32

Vid tekniska problem kontakta:
Tekniker / vaktmästare
Thomas Wyreson
thomas.wyreson@konstakademien.se

BESLUT OM UTDELNING

Beslut meddelas i mitten av december.
Avslag meddelas ej.

> Utdelade stipendier 2022

> Utdelade stipendier 2021

Konstakademiens Konstnärsstipendier

Konstakademiens Konstnärsstipendier delas ut ur fonder och stiftelser som är avsedda för redan etablerade konstnärer (ej under utbildning).

Stipendierna är indelade i kategorierna utställningsstipendier, vistelsestipendier, resestipendier och övriga stipendier.

Utställningsstipendier

I stipendierna ingår möjligheten att enligt överenskommelse presentera sitt konstnärskap på Konstakademien inom de närmaste åren.

Vistelsestipendier

Cité internationale des Arts, Paris
Konstakademien förmedlar 2-månaders vistelser i ateljé.
Ange önskad period i fältet där du anger motivering för resa. 
Ett resestipendium ingår för varje 2-månaders period.

Konstakademien förmedlar även en 6-månaders stipendievistelse i ateljé som lämpar sig för större arbeten.
Ett resestipendium ingår för perioden.
För mer information: http://www.citedesartsparis.net

Grez-Sur Loing, Frankrike 
Konstakademien förmedlar en period om två månader i ateljén.
Ett resestipendium ingår för perioden.
Ange önskad period i fältet där du anger motivering för resa. 
För mer information: http://www.grez-stiftelsen.se

Övrigt

Under denna kategori finns ett antal stipendier och resestipendier.