Konstakademiens Konstnärsstipendier

Konstakademiens Konstnärsstipendier delas ut ur fonder och stiftelser som är avsedda för redan etablerade konstnärer (ej under utbildning).

Stipendierna är indelade i kategorierna utställningsstipendier, vistelsestipendier, resestipendier och övriga stipendier.

Utställningsstipendier

I stipendierna ingår möjligheten att enligt överenskommelse presentera sitt konstnärskap på Konstakademien inom de närmaste åren.

Vistelsestipendier

Cité internationale des Arts, Paris
Konstakademien förmedlar 2-månaders vistelser i ateljé.
Ange önskad period i fältet där du anger motivering för resa. 
Ett resestipendium ingår för varje 2-månaders period.

Konstakademien förmedlar även en 6-månaders stipendievistelse i ateljé som lämpar sig för större arbeten.
Ett resestipendium ingår för perioden.
För mer information: http://www.citedesartsparis.net

Grez-Sur Loing, Frankrike 
Konstakademien förmedlar en period om två månader i ateljén.
Ett resestipendium ingår för perioden.
Ange önskad period i fältet där du anger motivering för resa. 
För mer information: http://www.grez-stiftelsen.se

Övrigt

Under denna kategori finns ett antal stipendier och resestipendier.

ANSÖKAN OM STIPENDIUM

Ansökningsperiod
Augusti 2022

Hur görs ansökan?
Ansökan lämnas in via ett webbaserat ansökningssystem där ett personligt konto skapas. När ansökningsomgången öppnats kan ansökningsuppgifter samt bilagor lämnas i elektronisk form.

Följ anvisningarna noga i formuläret och ladda bara upp vad som uttryckligen efterfrågas.  

Digitala ansökningar kan göras fram till kl. 12:00 (dagtid) sista ansökningsdagen. 

> Till ansökningssystemet

Vid allmänna frågor kontakta:
Administrativ samordnare
Christina Risberg
christina.risberg@konstakademien.se
+46 73 747 34 32

Vid tekniska problem kontakta:
Tekniker / vaktmästare
Thomas Wyreson
thomas.wyreson@konstakademien.se

BESLUT OM UTDELNING

Beslut meddelas i slutet av november.
Avslag meddelas ej.

> Utdelade stipendier 2021