Sök bidrag till monumental konst ur Hjalmar Wicanders fond

”avkastningen … må helt eller delvis användas till främjandet av de bildande konsterna genom direkt beställning av eller genom bidrag till åstadkommande av i första hand nya verk av monumental eller dekorativ art samt i andra hand till underhåll och restaurering av sådana verk i samband med någon staten icke tillhörande offentlig byggnad eller anläggning”.

Vilka kan ansöka?
T. ex. privata konsthallar, bostadsrättsföreningar och vänföreningar. Observera att medel inte kan delas ut till tillfälliga utställningar.

Ansökningsperiod
17 oktober – 9 november 2023

Vad ska ansökan innehålla?
En presentation av konstnären.

En projektbeskrivning där följande framgår:
– skiss till konstnärlig lösning av det projekt för vilket bidraget begärs
– sökt belopp
– tidplan för projektet.

Hur görs ansökan?
Ansökan lämnas in via ett webbaserat ansökningssystem där ett personligt konto skapas. När ansökningsomgången öppnats kan ansökningsuppgifter samt bilagor lämnas i elektronisk form.

Följ anvisningarna noga i formuläret och ladda bara upp vad som uttryckligen efterfrågas.  

Digitala ansökningar kan göras fram till kl. 12:00 (dagtid) sista ansökningsdagen. Var ute i tid med din ansökan!

> Till ansökningssystemet

Vid allmänna frågor kontakta:
Administrativ samordnare
Helén Engman
helen.engman@konstakademien.se
+46 73 747 34 32

Vid tekniska problem kontakta:
Tekniker / vaktmästare
Thomas Wyreson
thomas.wyreson@konstakademien.se

Beslut om utdelning 
Beslut meddelas i mitten av december.
Avslag meddelas ej.

Om bidrag beviljas får det inte gå mer än 3 år från detta beslut till att den bidragsbeviljade redovisar projektet och begär medel.