Konstakademiens Arkitektstipendier

Konstakademiens Arkitektstipendier delas ut ur fonder och stiftelser som är avsedda dels för yngre arkitekter och dels etablerade arkitekter (ej under utbildning).

Anders Mortners Arkitektfond

Vilka kan söka?
Stipendiet vänder sig dels till yngre arkitekter och dels till etablerade arkitekter.

För vad kan man söka?
Bidrag för ett särskilt projekt.

Förutsättning:
att stipendiet används till resor, studier eller annan verksamhet utomlands.

Vad ska ansökan innehålla?
Projektbeskrivning är en obligatorisk uppgift. Ansökan underkänns om hänvisning görs till bilaga.

Ivar och Anders Tengboms fond

Vilka kan söka?
Arkitekter, ej under utbildning.

För vad kan man söka?
Anslag för forskning, publikationer, uppmätningar eller jämförliga företag

Förutsättning:
gärna med ekologisk inriktning, med syfte att sprida kännedom om byggnadskonsten och dess värden.

Bidrag gäller ej:
examensarbeten, studieresor eller konferensdeltagande.

Vad ska ansökan innehålla?
Projektbeskrivning är en obligatorisk uppgift.
Ansökan underkänns om hänvisning görs till bilaga.

Resestipendier

Bo Edblad och Maureen Wells resestipendium

Vilka kan söka?
Stipendiet skall enligt testamentet varannan gång ges till arkitekt och varannan gång till konstsnickare som avslutat sina studier. 2024 ges stipendiet till arkitekt.

För vad kan man söka?
Stipendiet skall ge möjlighet att genomföra studieresor.

Vad ska ansökan innehålla?
Beskriv resans ändamål i projektbeskrivningen.
Följ anvisningarna noga i formuläret och ladda bara upp vad som uttryckligen efterfrågas.
Kontrollera att ansökan är komplett ifylld.

Jenny Linds stipendiefond

Resestipendier utdelas vart tredje år (2024) till yngre arkitekter. Med yngre avses född senast 1984.

För vad kan man söka?
Stipendiet skall ge möjlighet att genomföra studieresor.

Vad ska ansökan innehålla?
Beskriv resans ändamål i projektbeskrivningen.
Följ anvisningarna noga i formuläret och ladda bara upp vad som uttryckligen efterfrågas.
Kontrollera att ansökan är komplett ifylld.

 

ANSÖKAN OM STIPENDIUM

Nästa ansökningsperiod:
8-26 april 2024

Digitala ansökningar kan göras fram till kl. 14:00 sista ansökningsdagen.

Hur görs ansökan?
Ansökan lämnas in via ett webbaserat ansökningssystem där ett personligt konto skapas. När ansökningsomgången öppnats kan ansökningsuppgifter samt bilagor lämnas i elektronisk form.

Följ anvisningarna noga i formuläret och ladda bara upp vad som uttryckligen efterfrågas.  

Digitala ansökningar kan göras fram till kl. 14:00 sista ansökningsdagen. 

> Till ansökningssystemet

Vid allmänna frågor kontakta:
Administrativ samordnare
Helén Engman
helen.engman@konstakademien.se
+46 73 747 34 32

Vid tekniska problem kontakta:
Tekniker
Thomas Wyreson
thomas.wyreson@konstakademien.se
+46 8 23 29 46

BESLUT OM UTDELNING

Avslag meddelas ej.

> Utdelade stipendier 2023
> Utdelade stipendier 2022
> Utdelade stipendier 2021
> Utdelade stipendier 2020