Ansökan

Ansökan till nedan listade arkitektstipendier görs digitalt via denna länkhttps://apply.se/konstakademien/

Ansökningsperiod: 6 april – 20 april 2020. 

Vid frågor kontakta:
Christina Risberg
+46 73 747 34 32
Handläggare stipendier och bidrag

Anders Mortners Arkitektfond


Vilka kan söka?
Stipendiet vänder sig dels till yngre arkitekter och dels till etablerade arkitekter.

För vad kan man söka?
Bidrag för ett särskilt projekt.

Förutsättning:
att stipendiet används till resor, studier eller annan verksamhet utomlands.

Vad ska ansökan innehålla?
Projektbeskrivning är en obligatorisk uppgift. Ansökan underkänns om hänvisning görs till bilaga.

Ivar och Anders Tengboms fond


Vilka kan söka?
Arkitekter, ej under utbildning.

För vad kan man söka?
Anslag för forskning, publikationer, uppmätningar eller jämförliga företag

Förutsättning:
gärna med ekologisk inriktning, med syfte att sprida kännedom om byggnadskonsten och dess värden.

Bidrag gäller ej:
examensarbeten, studieresor eller konferensdeltagande.

Vad ska ansökan innehålla?
Projektbeskrivning är en obligatorisk uppgift.
Ansökan underkänns om hänvisning görs till bilaga.

Bo Edblad och Maureen Wells resestipendium


Vilka kan söka?
Stipendiet skall enligt testamentet varannan gång ges till arkitekt och varannan gång till konstsnickare som avslutat sina studier. I år ges stipendiet till arkitekt.

För vad kan man söka?
Stipendiet skall ge möjlighet att genomföra studieresor.

Vad ska ansökan innehålla?
Beskriv resans ändamål i projektbeskrivningen.
Följ anvisningarna noga i formuläret och ladda bara upp vad som uttryckligen efterfrågas.
Kontrollera att ansökan är komplett ifylld.

X