Anders Mortners Arkitektfond


Vilka kan söka?
Stipendiet vänder sig dels till yngre arkitekter och dels till etablerade arkitekter.

För vad kan man söka?
Bidrag för ett särskilt projekt.

Förutsättning:
att stipendiet används till resor, studier eller annan verksamhet utomlands.

Vad ska ansökan innehålla?
Projektbeskrivning är en obligatorisk uppgift. Ansökan underkänns om hänvisning görs till bilaga.


 

Ivar och Anders Tengboms fond


Vilka kan söka?
Arkitekter, ej under utbildning.

För vad kan man söka?
Anslag för forskning, publikationer, uppmätningar eller jämförliga företag

Förutsättning:
gärna med ekologisk inriktning, med syfte att sprida kännedom om byggnadskonsten och dess värden.

Bidrag gäller ej:
examensarbeten, studieresor eller konferensdeltagande.

Vad ska ansökan innehålla?
Projektbeskrivning är en obligatorisk uppgift.
Ansökan underkänns om hänvisning görs till bilaga.


Bo Edblad och Maureen Wells resestipendium


Vilka kan söka?
Stipendiet skall enligt testamentet varannan gång ges till arkitekt och varannan gång till konstsnickare som avslutat sina studier. I år ges stipendiet till konstsnickare.

För vad kan man söka?
Stipendiet skall ge möjlighet att genomföra studieresor.

Vad ska ansökan innehålla?
Beskriv resans ändamål i projektbeskrivningen.
Följ anvisningarna noga i formuläret och ladda bara upp vad som uttryckligen efterfrågas.
Kontrollera att ansökan är komplett ifylld.

Ansökningsperiod
7 april – 27 april 2021

Hur görs ansökan?
Ansökan lämnas in via ett webbaserat ansökningssystem där ett personligt konto skapas. När ansökningsomgången öppnats kan ansökningsuppgifter samt bilagor lämnas i elektronisk form.

Följ anvisningarna noga i formuläret och ladda bara upp vad som uttryckligen efterfrågas.  

Digitala ansökningar kan göras fram till kl. 12:00 sista ansökningsdagen. 

> Till ansökningssystemet

Vid allmänna frågor kontakta:
Christina Risberg
christina.risberg@konstakademien.se
+46 73 747 34 32
Administrativ samordnare

Vid tekniska problem kontakta:
Thomas Wyreson
thomas.wyreson@konstakademien.se

Beslut om utdelning

> Utdelade stipendier 2021
> Utdelade stipendier 2020
Avslag meddelas ej.