Konstakademiens stipendier för konststuderande och unga konstnärer

Stipendier ur de fonder och stiftelser som är avsedda för konststudenter under högskoleutbildning i Sverige samt stipendier riktade till unga konstnärer.

Examens- och studiestipendier
Examens och studiestipendier söks av konststudenter under utbildning på främst masternivå vid svenska konsthögskolor. Observera att en särskild sektion i ansökan gäller ekonomi som måste vara komplett ifylld. Stipendium kan även sökas exempelvis för kostnadskrävande examensprojekt eller som studiemedel, för dem som av olika skäl inte har tillgång till eller begränsad möjlighet att söka studiemedel från CSN.

Arbets- och resestipendier
Här ingår ett antal arbets- och resestipendier för unga konstnärer.

Förutsättning
Som grund för Konstakademiens bedömning kommer i första hand konstnärliga färdigheter/meriter beaktas och därefter särskilda behov.

Vem kan söka?
Med ung konstnär avses:
– Inte född tidigare än år 1984.
– I de fall konstnären har en konsthögskoleexamen (svensk eller utländsk) får den inte vara äldre än fem år (examensår 2019).

Vad ska ansökan innehålla?
Var noga med att följa nedan angivna format och filstorlekar, vilka är angivna även i blanketten, för uppladdning av filer och bildmaterial:
– bilder i jpg-format om max 2 mb/ bild.
– direktlänk (ej lösenordsskyddad) till Youtube eller motsvarande med max 2 filmtrailers om max tre minuter vardera.
– CV laddas upp som PDF (max 2 sidor).

ANSÖKAN OM STIPENDIUM

Nästa ansökningsperiod:
23 Januari – 7 februari 2024

Digitala ansökningar kan göras fram till kl. 14.00 (dagtid) sista ansökningsdagen. 

Hur görs ansökan?
Ansökan lämnas in via ett webbaserat ansökningssystem där ett personligt konto skapas. När ansökningsomgången öppnats kan ansökningsuppgifter samt bilagor lämnas i elektronisk form.

Följ anvisningarna noga i formuläret och ladda bara upp vad som uttryckligen efterfrågas.  

> Till ansökningssystemet

Vid allmänna frågor kontakta:
Administrativ samordnare
Helén Engman
helen.engman@konstakademien.se
+46 73 747 34 32

Vid tekniska problem kontakta:
Tekniker
Thomas Wyreson
thomas.wyreson@konstakademien.se
+46 8 23 29 46

Beslut om utdelning 2024
Meddelas i slutet av maj. Avslag meddelas ej.

> Utdelade stipendier 2024
> Utdelade stipendier 2023
> Utdelade stipendier 2022
> Utdelade stipendier 2021
> Utdelade stipendier 2020