banner webb DTH 2024 med logga

TÄVLING FÖR UNGA TECKNARE

Den tänkande handen är en årligen återkommande tävling och utställning för unga tecknare verksamma inom konst, arkitektur, tecknade serier, animation, mode, design, illustration, spelutveckling eller andra närliggande områden. Den tänkande handen är ett samarbete mellan Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien) och Kungl. Hovstaterna och har till syfte att visa hur deltagarna tillämpar teckning både som teknik och genre och vad det fria skapandet inom konstarten kan innebära.

Utställningen

Tio tävlingsdeltagare nomineras av en urvalskommitté utsedd av Konstakademien och inbjuds att ställa ut sina tävlingsbidrag digitalt på Kungligaslotten.se/dentänkandehanden.  

Tre stipendiater

Av de tio tävlingsdeltagarna utser en jury tre stipendiater som tilldelas 100 000 kr vardera vid en ceremoni på Kungliga slottet.

ANSÖKAN

Tävlingen är öppen för unga tecknare 18-35 år, (födda mellan 2006-1989).  Sökande behöver inte vara yrkesverksam eller ha formell utbildning inom konstformen.

Ansökningsperiod

11 januari – 1 februari 2024. Digitala ansökningar kan göras fram till kl. 14:00 sista ansökningsdagen. Var ute i god tid med din ansökan!

Vad ska ansökan innehålla?

  • Dokumentation av fem enskilda verk (gärna utan ram).
  • Bilder i jpg-format, upplösning minst 150 dpi, som ej överstiger 2 Mb per bild.
  • Film max två länkar till Youtube eller motsvarande tjänst (direktlänk utan lösenord).
    Varje film får maximalt vara 3 minuter lång.
  • Om du enbart söker med rörligt material vänligen ladda upp fem stillbilder ut materialet.
  • Verkens titel, mått, teknik och år anges i formuläret.
  • Verken får inte vara äldre än 3 år och inte ha ingått i ansökan för stipendiet tidigare
  • En beskrivning av hur du ser på teckning och hur du praktiserar det i ditt arbete, max 1000 tecken inklusive blanksteg. Observera att bilder och beskrivande texter kommer att användas digitalt i utställningssammanhang samt press- och marknadsföringsändamål.

Hur görs ansökan?

Ansökan lämnas in via ansökningssystemet Apply.  Följ anvisningarna noga i formuläret och ladda bara upp vad som uttryckligen efterfrågas.

> Till ansökningssystemet

Vid allmänna frågor kontakta:

Helén Engman
helen.engman@konstakademien.se

Vid tekniska problem med ansökningssystemet kontakta:

thomas.wyreson@konstakademien.se

Besked om nominering till utställning

I slutet av mars meddelas de tio som nominerats till stipendieutställningen vilket offentliggörs på Konstakademiens och Kungliga slottens webbplats. Avslag meddelas ej.

BAKGRUND

Konstakademien har sitt ursprung i Kongl. Ritarakademien som grundades på Kungliga slottet år 1735. Under byggnationen av Kungliga Slottet som pågick 1697–1754 behövdes hjälp av kvalificerade konstnärer och arkitekter. Då kunskapsnivån hos de inhemska konstnärerna ansågs för låg och behövde höjas grundades Sveriges första ritskola, Kongl. Ritaracademien. Den franske konstnären Guillaume Thomas Taraval (1701–1750), verksam som konstnär vid slottsbyggnationen, ansvarade för undervisningen där teckning med avbildning av klassisk skulptur stod i centrum för studierna. Redan i slutet av 1730-talet fanns en stab av nyutbildade konstnärer som kunde användas vid dekorationsarbetet på slottet. 

Stipendietävlingen arrangeras med stöd av Elisabeth och Gustaf Douglas via den stipendiefond som instiftades med anledning av H.M. Konungens 70-årsdag 2016. Fonden förvaltas av Konstakademien. Utställningen arrangeras av Kungl. Hovstaterna.

 

INFORMATION FÖR NOMINERADE 

Porträttfoto

I samband med nomineringen ombeds de nominerade att skicka in ett porträttfoto som kommer att användas digitalt i utställningssammanhang samt press- och marknadsföringsändamål.

MU-avtal

Samtliga tio tävlingsdeltagare får utställningsersättning enligt det statliga MU-avtalet.

Foto: Sanna Argis Tiren. Kungl. Hovstaterna

Nominerade 2024

Carl-Oskar Jonsson
Ellen Macke Alström
Annie Holm
Axel Versteegh
Olle Ljungberg Witt
David Klasson
Iside Wilson Vettori
Bessie Proos
Olivia Pettersson Fleur
Rakel Bergman Fröberg

Nominerade 2023

Josef Alexanderson (stipendiat)
Marie-Ann Berglund
Tom-Hadar Elde
Siri Elfhag
Lina Göhle (stipendiat)
Ida Idaida
William Jernberg (stipendiat)
Malin Lindeberg
August Nilsson
Hanna Stenman

Nominerade 2022:

Erik Gustafsson
Felix Christiansson
Gabriel Gabriel Garble (stipendiat)
Hilda Hildoria Larsson
Kayo Mpoyi (stipendiat)
Måns Palmberg
Pontus Johansson
Selma Morshedi
Simon Persson (stipendiat)
Stina Eldsten 

Nominerade 2021:

Titus Boguslaw (stipendiat)
Hannah Clarkson (stipendiat)
Matilda Hall
Fanny Hallgren
Cecilia Hedlund
Hanna Holmgren (stipendiat)
Viktor Mattsson
Olivia Skjöld
Martin Thunberg
Joar Torbiörnsson

Nominerade 2020:

Aron Landahl 
Esbjörn Grip 
Felix Vasquez Aguilera (stipendiat) 
Ingrid Giro 
Jesper O.T. Andersson 
Joakim Derlow 
Kristin Karlsson (stipendiat)
Minna Floss 
Siri Carlén
Tomas Lundgren (stipendiat)

Nominerade 2019:

Sophie Westerlind (stipendiat)
Emelie Markgren (stipendiat)
Sara Anstis
Valentine Isaeus-Berlin
Muhammad Ali (stipendiat)
Ingrid Klintskog
Eugène Sundelius von Rosen
Django Giambanco
Evelina Holmberg
Anna Engver

Nominerade 2018:

Gustaf Holtenäs
Judit Kristensen
Susan Whitlow (stipendiat)
Johanna Arvidsson
Channa Bianca Hjälmrud
André Olsson (stipendiat)
Jenny Åkerlund
Rut Karin Zettergren (stipendiat)
Hanna Romin
Jesper Vesterlund

Nominerade 2017:

Assar Tallinger
Cecilia Hultman
Cedric Jaques Yu (stipendiat)
Elisabeth Widmark
Ester Eriksson
Love Dahlstedt (stipendiat)
Naima Callenberg
Rasmus Richter
Roger Smeby (stipendiat)
Sara Wallgren