TÄVLING FÖR UNGA TECKNARE

Den tänkande handen är en årligen återkommande tävling och utställning för unga tecknare verksamma inom konst, arkitektur, tecknade serier, animation, mode, design, illustration, spelutveckling eller andra närliggande områden. Den tänkande handen är ett samarbete mellan Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien) och Kungl. Hovstaterna och har till syfte att visa hur deltagarna tillämpar teckning både som teknik och genre och vad det fria skapandet inom konstarten kan innebära.

Tio tävlingsdeltagare nomineras av en urvalskommitté utsedd av Konstakademien och inbjuds att ställa ut sina tävlingsbidrag digitalt på Kungligaslotten.se/dentänkandehanden. Utställningen har tidigare ägt rum i Gustav III:s antikmuseum på Kungliga Slottet men detta är tyvärr inte möjligt på grund av pandemin. 

> Besök 2020 års utställning

Tre stipendiater

Av de tio tävlingsdeltagarna utser en jury tre stipendiater som tilldelas 100 000 kr vardera vid en ceremoni på Kungliga slottet.

Bakgrund

Konstakademien har sitt ursprung i Kongl. Ritarakademien som grundades på Kungliga slottet år 1735. Under byggnationen av Kungliga Slottet som pågick 1697–1754 behövdes hjälp av kvalificerade konstnärer och arkitekter. Då kunskapsnivån hos de inhemska konstnärerna ansågs för låg och behövde höjas grundades Sveriges första ritskola, Kongl. Ritaracademien. Den franske konstnären Guillaume Thomas Taraval (1701–1750), verksam som konstnär vid slottsbyggnationen, ansvarade för undervisningen där teckning med avbildning av klassisk skulptur stod i centrum för studierna. Redan i slutet av 1730-talet fanns en stab av nyutbildade konstnärer som kunde användas vid dekorationsarbetet på slottet. 

Stipendietävlingen arrangeras, femte året i följd, med stöd av Elisabeth och Gustaf Douglas via den stipendiefond som instiftades med anledning av H.M. Konungens 70-årsdag 2016. Fonden förvaltas av Konstakademien. Utställningen arrangeras av Kungl. Hovstaterna.

Nominerade 2020:

Aron Landahl (f. 84)
Esbjörn Grip (f. 93 )
Felix Vasquez Aguilera (f. 84)
Ingrid Giro (f. 87)
Jesper O.T. Andersson (f. 91)
Joakim Derlow (f. 90)
Kristin Karlsson (f. 88)
Minna Floss (f. 92)
Siri Carlén (f. 86)
Tomas Lundgren (f. 85)

Foto: Sanna Argis Tiren. Kungl. Hovstaterna

ANSÖKAN

Tävlingen är öppen för unga tecknare, tidigast födda 1984, verksamma inom konst, arkitektur, tecknade serier, animation, mode, design, illustration, spelutveckling eller andra närliggande områden. 

Konstakademien arrangerar tävlingen och ett tiotal tävlingsbidrag visas sedan upp i en digital utställning på Kungligaslotten.se.

Ansökningsperiod

12 januari – 28 januari 2021

Hur görs ansökan?

Ansökan lämnas in via ett webbaserat ansökningssystem där ett personligt konto skapas. När ansökningsomgången öppnats kan ansökningsuppgifter samt bilagor lämnas i elektronisk form.

Följ anvisningarna noga i formuläret och ladda bara upp vad som uttryckligen efterfrågas.  

Digitala ansökningar kan göras fram till kl. 23.59 sista ansökningsdagen. 

> Till ansökningssystemet

Verkens titel, mått, teknik och år

Skall anges i webbformuläret (antalet tecken är begränsat).
Inga andra beskrivande eller förklarande texter till verken är tillåtna. Obs! Verken får inte vara äldre än 3 år.

Beskrivning

Ansökan skall innehålla en beskrivning av hur du ser på teckning och hur du praktiserar det i ditt arbete, max 1000 tecken inklusive blanksteg.

Bilder

Max 7 st i jpg-format, upplösning minst 150 dpi, som ej överstiger 2 Mb per bild.
CV Laddas upp som PDF (max 2 sidor).

Rörligt material

Högst 2 filmtrailers. Länk till Youtube eller motsvarande tjänst (direktlänk utan lösenord). Varje filmtrailer får maximalt vara 3 minuter lång.

Tillstånd

Observera att bilder och beskrivande texter kommer att användas digitalt i utställnings-sammanhang samt press- och marknadsföringsändamål.

Besked om nominering till utställning

Senast 10 mars 2021 meddelas de tio som nominerats till stipendieutställningen vilket offentliggörs på Konstakademiens och Kungliga slottens webbplats. Avslag meddelas ej.

INFORMATION FÖR NOMINERADE 

Porträttfoto

I samband med nomineringen ombeds de nominerade att skicka in ett porträttfoto som kommer att användas digitalt i utställningssammanhang samt press- och marknadsföringsändamål.

MU-avtal

Samtliga tio tävlingsdeltagare får utställningsersättning enligt det statliga MU-avtalet.

Digitala utställningen

Publiceras i april 2021 på Kungligaslotten.se/dentänkandehanden

Stipendieutdelningen

Sker på Kungliga Slottet i juni 2021.