Den Tänkande Handen

Välkommen att ansöka till H.M. Konungens stipendietävling för unga tecknare 2020

Ansökningsperiod
14 januari – 3 februari 2020

H.M. Konungen vill genom sin stipendietävling Den tänkande handen uppmuntra dig som är ung konstnär att uttrycka dig genom teckning och ställa ut dina verk. Tio tävlingsdeltagare kommer att nomineras av en urvalskommitté utsedd av Konstakademien och inbjuds att ställa ut sina tävlingsbidrag i Gustav III:s Antikmuseum på Kungliga Slottet. En jury kommer därefter att utse tre stipendiater som tilldelas 100 000 kr vardera vid en ceremoni på Kungliga Slottet.

De nominerade bidragen visas i en vårutställning i Gustav III:s antikmuseum på Kungliga slottet 25 april – 21 juni 2020.


Ansökan

Tävlingen är öppen för unga tecknare, födda 1983 eller senare, som verkar inom visuell gestaltning inom konst, arkitektur, mode, design, illustration, spelutveckling eller annat besläktat område. Konstakademien arrangerar tävlingen och ett tiotal tävlingsbidrag visas sedan upp i Gustav III:s Antikmuseum på Kungliga Slottet.

Ansökan görs digitalt via denna länk: https://apply.se/konstakademien/
Ansökningsperiod 14 januari – 3 februari 2020
Den Tänkande Handen 2020


Instruktion för digital ansökan

 

ANTAL VERK är frivilligt men samtliga verk måste rymmas inom nedan angivna maxmått för skärm
och monter. Endast original tvådimensionella verk är tillåtna. Obs! det är verken i ansökan som kommer att presenteras i utställningen utan ram, glas och passepartout. Inga ändringar eller kompletteringar i efterhand.

EXPONERINGSYTA Stående skärm med max 2400 x 1050 mm (höjd x bredd) och en liggande glasmonter
med max 860 x 380 mm (längd x bredd) samt höjd max 40 mm.

VERKENS TITEL, MÅTT OCH TEKNIK skall anges i webbformuläret (antalet tecken är begränsat).
Inga andra beskrivande eller förklarande texter till verken är tillåtna.

BESKRIVNING Ansökan skall innehålla en beskrivning av hur du ser på teckning och hur du praktiserar det
i ditt arbete, max 1000 tecken inklusive blanksteg. OBS! De bifogade beskrivningarna kommer att användas i utställnings- och marknadsföringssammanhang.

BILDER Max 7 st i jpg-format som ej överstiger 2 Mb per bild. Vid fler än sju verk, kan flera verk visas på en bild.
CV Laddas upp som PDF (max 2 sidor).

RÖRLIGT MATERIAL Högst 2 filmtrailers. Länk till Youtube eller motsvarande tjänst (direktlänk utan lösenord). Varje filmtrailer får maximalt vara 3 minuter lång.


Besked om nominering till utställning

 

SENAST 10 MARS 2020 meddelas de tio som nominerats till stipendieutställningen per brev och får
då närmare information om inlämning. De nominerade offentliggörs även på Konstakademiens och
Kungl. Hovstaternas webbplats. Avslag meddelas ej.


Tidsplan för nominerade

14 APRIL INLÄMNING KL. 13.00 – 17.00 av nominerade tävlingsbidrag (utan ram, glas och passepartout) till Gustav III:s Antikmuseum, entré Lejonbacken, Kungliga Slottet. I samband med inlämningen porträttfotograferas de nominerade samt ett konstverk för press- och marknadsförings ändamål. Digitala verk visas efter särskild överenskommelse. Samtliga tio tävlingsdeltagare får utställningsersättning enligt statliga MU-avtalet.

24 APRIL KL. 14.00 INVIGS utställningen av H.M. Konungen i Bernadottebiblioteket och Gustav III:s Antikmuseum.

3 JUNI KL. 16.00 STIPENDIEUTDELNING av H.M. Konungen i Gustav III:s Antikmuseum på Kungliga Slottet.

22 JUNI KL. 11.00 UPPHÄMTNING av konstverk.

För frågor om ansökan kontakta: Christina Risberg, christina.risberg@konstakademien.se

X