TÄVLING FÖR UNGA TECKNARE

Den tänkande handen är en årligen återkommande tävling och utställning för unga tecknare verksamma inom konst, arkitektur, tecknade serier, animation, mode, design, illustration, spelutveckling eller andra närliggande områden. Den tänkande handen är ett samarbete mellan Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien) och Kungl. Hovstaterna och har till syfte att visa hur deltagarna tillämpar teckning både som teknik och genre och vad det fria skapandet inom konstarten kan innebära.

Tio tävlingsdeltagare nomineras av en urvalskommitté utsedd av Konstakademien och inbjuds att ställa ut sina tävlingsbidrag digitalt på Kungligaslotten.se/dentänkandehanden. Utställningen har tidigare ägt rum i Gustav III:s antikmuseum på Kungliga Slottet men detta är tyvärr inte möjligt på grund av pandemin. 

Tre stipendiater

Av de tio tävlingsdeltagarna utser en jury tre stipendiater som tilldelas 100 000 kr vardera vid en ceremoni på Kungliga slottet.

Bakgrund

Konstakademien har sitt ursprung i Kongl. Ritarakademien som grundades på Kungliga slottet år 1735. Under byggnationen av Kungliga Slottet som pågick 1697–1754 behövdes hjälp av kvalificerade konstnärer och arkitekter. Då kunskapsnivån hos de inhemska konstnärerna ansågs för låg och behövde höjas grundades Sveriges första ritskola, Kongl. Ritaracademien. Den franske konstnären Guillaume Thomas Taraval (1701–1750), verksam som konstnär vid slottsbyggnationen, ansvarade för undervisningen där teckning med avbildning av klassisk skulptur stod i centrum för studierna. Redan i slutet av 1730-talet fanns en stab av nyutbildade konstnärer som kunde användas vid dekorationsarbetet på slottet. 

Stipendietävlingen arrangeras, femte året i följd, med stöd av Elisabeth och Gustaf Douglas via den stipendiefond som instiftades med anledning av H.M. Konungens 70-årsdag 2016. Fonden förvaltas av Konstakademien. Utställningen arrangeras av Kungl. Hovstaterna.

Nominerade 2021:

Titus Boguslaw
Hannah Clarkson
Matilda Hall
Fanny Hallgren
Cecilia Hedlund
Hanna Holmgren
Viktor Mattsson
Olivia Skjöld
Martin Thunberg
Joar Torbiörnsson

Nominerade 2020:

Aron Landahl 
Esbjörn Grip 
Felix Vasquez Aguilera (stipendiat) 
Ingrid Giro 
Jesper O.T. Andersson 
Joakim Derlow 
Kristin Karlsson (stipendiat)
Minna Floss 
Siri Carlén
Tomas Lundgren (stipendiat)

Nominerade 2019:

Sophie Westerlind (stipendiat)
Emelie Markgren (stipendiat)
Sara Anstis
Valentine Isaeus-Berlin
Muhammad Ali (stipendiat)
Ingrid Klintskog
Eugène Sundelius von Rosen
Django Giambanco
Evelina Holmberg
Anna Engver

Nominerade 2018:

Gustaf Holtenäs
Judit Kristensen
Susan Whitlow (stipendiat)
Johanna Arvidsson
Channa Bianca Hjälmrud
André Olsson (stipendiat)
Jenny Åkerlund
Rut Karin Zettergren (stipendiat)
Hanna Romin
Jesper Vesterlund

Nominerade 2017:

Assar Tallinger
Cecilia Hultman
Cedric Jaques Yu (stipendiat)
Elisabeth Widmark
Ester Eriksson
Love Dahlstedt (stipendiat)
Naima Callenberg
Rasmus Richter
Roger Smeby (stipendiat)
Sara Wallgren

Foto: Sanna Argis Tiren. Kungl. Hovstaterna

ANSÖKAN

Tävlingen är öppen för unga tecknare, tidigast födda 1985, som använder konst, arkitektur, tecknade serier, animation, mode, design, illustration, spelutveckling eller andra närliggande områden. 

Sökande behöver inte vara yrkesverksam eller ha formell utbildning inom konstformen.

Konstakademien arrangerar tävlingen och ett tiotal tävlingsbidrag visas sedan upp i en digital utställning på Kungligaslotten.se.

Ansökningsperiod

Januari 2022

Hur görs ansökan?

Ansökan lämnas in via ett webbaserat ansökningssystem där ett personligt konto skapas. När ansökningsomgången öppnats kan ansökningsuppgifter samt bilagor lämnas i elektronisk form.

Följ anvisningarna noga i formuläret och ladda bara upp vad som uttryckligen efterfrågas.  

Digitala ansökningar kan göras fram till kl. 12.00 sista ansökningsdagen. 

> Till ansökningssystemet

Vid allmänna frågor kontakta:
Christina Risberg
+46 73 747 34 32
Handläggare stipendier och bidrag

Vid tekniska problem med asökningssystemet kontakta:
thomas.wyreson@konstakademien.se

Verkens titel, mått, teknik och år

Skall anges i webbformuläret (antalet tecken är begränsat).
Inga andra beskrivande eller förklarande texter till verken är tillåtna. Obs! Verken får inte vara äldre än 3 år.

Beskrivning

Ansökan skall innehålla en beskrivning av hur du ser på teckning och hur du praktiserar det i ditt arbete, max 1000 tecken inklusive blanksteg.

Bilder

Max 7 st i jpg-format, upplösning minst 150 dpi, som ej överstiger 2 Mb per bild.
CV Laddas upp som PDF (max 2 sidor).

Rörligt material

Högst 2 filmtrailers (ej obligatoriskt). Länk till Youtube eller motsvarande tjänst (direktlänk utan lösenord). Varje filmtrailer får maximalt vara 3 minuter lång. 

Tillstånd

Observera att bilder och beskrivande texter kommer att användas digitalt i utställnings-sammanhang samt press- och marknadsföringsändamål.

Besked om nominering till utställning

Senast 17 mars 2021 meddelas de tio som nominerats till stipendieutställningen vilket offentliggörs på Konstakademiens och Kungliga slottens webbplats. Avslag meddelas ej.

INFORMATION FÖR NOMINERADE 

Porträttfoto

I samband med nomineringen ombeds de nominerade att skicka in ett porträttfoto som kommer att användas digitalt i utställningssammanhang samt press- och marknadsföringsändamål.

MU-avtal

Samtliga tio tävlingsdeltagare får utställningsersättning enligt det statliga MU-avtalet.

Digitala utställningen

Publiceras i april 2021 på Kungligaslotten.se/dentänkandehanden

Stipendieutdelningen

Sker på Kungliga Slottet hösten 2021.