Ställa ut på Konstakademien

ANSÖK OM UTSTÄLLNING I EGEN REGI

Konstakademiens utställningslokaler är i första hand till för utställningsstipendiater och ledamöter. Konstakademien erbjuder även möjlighet att ansöka om att ställa ut i egen regi.

Sänd efter dokument med villkor för att ställa ut i egen regi genom att maila till:

Koordinator utställningar och event
Helen Karlsson
helen.karlsson@konstakademien.se

Konstakademien mottager enbart digitalt insänt material.