Ställa ut på Konstakademien

ANSÖK OM UTSTÄLLNING I EGEN REGI

Konstakademiens utställningslokaler är i första hand till för av akademin valda konstnärer och arkitekter, utställningsstipendiater och ledamöter. Konstakademien erbjuder även möjlighet att ansöka om att ställa ut i egen regi.

Sänd efter dokument med villkor för att ställa ut i egen regi genom att maila titel, namn och mailadress till:

Koordinator
Helen Karlsson
helen.karlsson@konstakademien.se

Konstakademien mottager enbart digitalt insänt material.