AKTUELLT

Elisabet Oscarsson

IN MEMORIAM

Elisabet Oscarsson (*19 december 1950 † död 15 december 2023)

Konstnärsledamoten Elisabet Oscarsson har avlidit.  

NYINVALDA LEDAMÖTER

Leif Holmstrand. Foto: Björn Fritz.

LEIF HOLMSTRAND

Konstnär
Invald vid Sammankomsten
27 november 2023

Leif Holmstrand är ytterst produktiv och har skapat ett omisskännligt konstnärskap med internationell bärighet, det är säreget och unikt. > Läs mer

Louise Masreliez. Foto: Johan Fowelin.

LOUISE MASRELIEZ

Arkitekt
Invald vid Sammankomsten
27 november 2023

Materialitet, rumslig klarhet och omsorg om detaljer är tydliga kännetecken för Louise Masreliez arkitektur. > Läs mer

Från vänster i bild: Alfred Pohl, Lisa Jeannin och Johan Thurfjell.

STIPENDIEUTDELNING

Vi gratulerar Alfred Pohl, Lisa Jeannin, Johan Thurfjell och Ann Böttcher som tilldelats varsitt stipendium.

Alfred Pohl tilldelades 2023 års stipendium om 35 000:- ur Sven Erixsons minnesfond  med motiveringen: 

Med målningar som fångar de enkla upplevelserna, såväl som de svåra och konstnärliga, visar Alfred Pohl upp ett perspektiv i sann X-et anda. Kompromisslösa färgfält och linjer definierar hans vardagliga berättande utan att förlora måleriets skörhet. Resultatet är bilder som trots sin sammanhållna natur leder oss mot en känsla av verklighetens overklighet. Bilder som är oklara men ändå bekanta.

Lisa Jeannin tilldelades 2023 års stipendium om 95 000:- ur Ragnar von Holtens minnesfond med följande motivering:

Med en djup originell fantasi och anarkistisk humor skapar Lisa Jeannin lika allvarliga som surrealistiska scenarier i teckning, film och installation. I parallella fantasivärldar försöker hon komma åt de stora existentiella frågorna med hjälp av alkemi och en rad absurda och älskvärda protagonister som hennes egen sköldpadda eller en animerad ljusmask i rullstol. Det är ett komplext konstnärligt universum som hon fortsätter att utvidga med en till synes outtömlig energi och entusiasm, alltid refererande till människans sökande efter mening i tillvaron.

Johan Thurfjell tilldelades 2023 års stipendium om 95 000:- ur Ragnar von Holtens minnesfond med motiveringen:

Johan Thurfjells varsamt uppbyggda rumsligheter är som livsmetaforer. Genom de allra enklaste material visar han oss mänskligheten, dess ursprung, sökande efter mening och ändlighet. Ibland knappt synbart, men alltid lika berörande. Ljus i mörker.
Spår efter något som nyss passerat och där skuggan bekräftar existens.

Ann Böttcher tilldelades 2023 års stipendium om 100 000:- ur Claes Bäckströms minnesfond med motiveringen:

Alldeles sömlöst rymmer Ann Böttchers teckningar, textilier och installationer en underström av historiska och ideologiska innebörder, en dubbelexponering av konstverkets integritet och en samhällshistoria. Hennes minutiösa, djupt meditativa och gammalmästerliga blyertsteckningar av individuella granar ingår i en romantisk genealogi från Caspar David Friedrich, Marcus Larson och C.F. Hill, en tradition som så småningom skulle skuggas av granens roll i nazismens mytologi. Med både lidelse och melankolisk försoning betraktar Ann Böttcher tecknens och symbolernas flyktiga motsägelsefullhet, förankrad i både europeisk historia och den egna biografin.

(Ann Böttcher kunde inte närvara vid stipendieutdelningen)

Preses Helena Tallius Myhrman delar ut stipendium ur Sven Erixsons minnesfond till Alfred Pohl.
Preses Helena Tallius Myhrman delar ut Ragnar von Holtens minnesfond till Johan Thurfjell.
Preses Helena Tallius Myhrman delar ut Ragnar von Holtens minnesfond: till Lisa Jeannin.

TIO KUNGLIGA AKDEMIER I TID OCH RUM

Med anledning av jubileumsåret 2023, H.M. Konungens 50 år på tronen, gjordes under hösten en föreläsningsserie om de tio nationella akademierna. I Föreläsningsserien lyftes tio kungliga akademier fram som skapades med ett övergripande nationellt ansvar inom sina respektive specialområden.
YOU TUBE

Se föreläsningarna i efterhand
Föreläsningarna har filmats och kan ses i efterhand via Konstakademiens > You Tube kanal 

FOLDER
Läs mer om de kungliga akademierna
I en > folder beskrivs de tio kungliga akademierna.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1606 – 1669. Batavernas trohetsed till Claudius Civilis 1661 –1662, olja på duk. Sedan år 1798 är Kungl. Akademien för de fria konsterna ägare till konstverket. Foto: Leif Mattsson.

BESLUT OM

Batavernas trohetsed till Claudius Civilis

Konstakademiens ledamöter har nu beslutat i frågan om deposition av Rembrandts verk Batavernas trohetsed till Claudius Civilis.

Batavernas trohetsed till Claudius Civilis ska fortsättningsvis deponeras i Nationalmuseum och det tidigare avtalet med dess villkor ses över och förlängs i 7,5 år.

Nationalmuseum ser positivt på nationella och internationella utlån under perioden i syfte att sprida kunskapen om detta kulturarv, dess ägare och om Nationalmuseum. 

Nationalmuseum kommer att arbeta aktivt för en långsiktig och hållbar lösning för Rembrandts mästerverk Batavernas trohetsed till Claudius Civilis.

Överenskommelsen har möjliggjorts genom en donation och donator vill på detta sätt stödja två viktiga institutioner i svenskt kulturliv. Båda är i behov av ekonomiska bidrag för att vårda och utveckla sina respektive uppdrag. Att Rembrandts verk fortsättningsvis kan visas i Nationalmuseum är avgörande för donators beslut.

PANELSAMTAL

Den 30 september publicerade Dagens Nyheter en artikel av konstkritikern Sonia Hedstrand i vilken hon målar upp en rad utmaningar för bildkonsten och bildkonstnärerna och som avslutas med en uppmaning till Konstakademien: ”Nu behöver vi konstnärer vår 300-åriga beskyddare! Konstakademien! Var är ni?”

För att fördjupa samtalet bjuder Konstakademien in Konstnärernas Riksorganisation till en diskussion om konstnärernas och Konstakademiens roll och röst i samhällsdebatten.

Datum: 29 november 
Tid: 17.00 – 19.00
Plats: Konstakademiens Hörsal

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1606 – 1669. Batavernas trohetsed till Claudius Civilis 1661 –1662, olja på duk. Sedan år 1798 är Kungl. Akademien för de fria konsterna ägare till konstverket. Foto: Leif Mattsson.

BATAVERNAS TROHETSED TILL CLAUDIUS CIVILIS

Vid sammankomsten måndagen den 30 oktober beslutade Konstakademiens ledamöter att bordlägga frågan om Rembrandts  Batvernas trohetsed till Claudius Civilis.

IN MEMORIAM

(7 januari 1930 – 12 oktober 2023)
Konstnärsledamoten Lars Olof Loeld har avlidit.  

ÖGONBLICKET MELLAN FÖRE OCH EFTER

Rembrandts målning Batavernas trohetsed till Claudius Civilis.

Carl-Johan Malmberg, skribent, författare och hedersledamot av Kungliga Akademien för de fria konsterna.

”Min bok Ögonblicket mellan före och efter handlar om Rembrandt van Rijns sena målning Batavernas trohetsed till Claudius Civilis, dess bakgrund och tillkomst, motiv och tänkbara innebörder. Målningen är ett av Rembrandts allra viktigaste och allra djärvaste verk, särskilt genom sitt förunderliga ljus, en triumf för såväl måleriteknik som stämningsskapelse. Jag vill mena att målningen är det internationellt sett mest betydande konstverket i svensk ägo.” → Läs mer

Boken finns till försäljning i Konstakademiens kafé. 
Pris: 350:- inkl moms 

Konstakademien är en av många kulturinstitutioner i Sverige som har mänskliga kvarlevor i sina samlingar. Det rör sig om skelettdelar som tidigare använts i akademiens anatomiska undervisning. Kunskapsläget om kvarlevorna i samlingen är i nuläget begränsat och behöver förbättras. Konstakademien välkomnar därför att frågan uppmärksammas och påbörjar nu ett internt arbete för att utreda kvarlevornas framtid.

Idag pågår forskning och viktiga samtal om etiken kring hur kvarlevor av detta slag ska hanteras. Både inom museivärlden och samtidskonsten har frågan dykt upp. Konstnären > Simon Ferners arbete är ett exempel som visar hur viktigt det är att lyfta fram denna historia och förstå hur den påverkar oss än idag. 

Länkar till tidigare forskning:

> Rapport om mänskliga kvarlevor i svenska museisamlingar

> Forskningsprojektet Ethical Entanglements

 

KONSTAKADEMIEN I KORTHET

  • Förvaltar omkring 100 fonder och stiftelser och delar årligen ut stipendier, priser och understödsmedel till konstnärer och arkitekter om ca 7–10 miljoner kronor.
  • Arrangerar ett 20-tal utställningar per år och programaktiviteter kopplade till dessa, allt med fri entré.
  • Förvaltar den egna fastigheten.
  • Vårdar arkiv och samlingar som sträcker sig ända från 1700-talet.
  • Delar ut 4–5 utställningsstipendier per år som omfattar en utställning samt katalog.
  • Delar ut två stipendier inom Bernadotteprogrammet som omfattar ett års ateljévistelse, möjlighet till samverkan med andra akademier samt en utställning.
  • Arrangerar teckningstävling för unga tecknare i samarbete med Kungl. Hovstaterna där tre stipendiater erhåller 100 000 kr vardera.
  • Delar ut medel till publikationsstöd.
  • Upplåter lokaler till aktörer inom ett brett kulturfält och det görs ca 150 programaktiviteter per år i huset.
  • Bedriver samarbetsprojekt med systerakademier.

LÄS MER

FÖRELÄSNINGSSERIE

Tio kungliga akademier
i tid och rum

En föreläsningsserie om de tio nationella akademierna

Föreläsningsserien lyfter fram tio kungliga akademier som skapades med ett övergripande nationellt ansvar inom sina respektive specialområden. Till föreläsningsserien görs en trycksak om akademierna.


> Läs mer