KONSTAKADEMIENS PRISER, BELÖNINGAR OCH STIPENDIER 2021

Kristina Eriksson, Kalla mig blomma, 2020, olja på duk, 85 x 72 cm.

KRISTINA ERIKSSON

har tilldelats Carl Christensens och Maria Ekmans Stiftelses pris till förtjänstfulla konstnärer med motiveringen:

Kristina Eriksson har en alldeles egen röst. Ur den till synes enkla anteckningen formar konstnären ett förlängt och drabbande ögonblick. Målar över och skalar bort tills bara det viktigaste blir kvar. Men även det som är övermålat och borta, det av oss aldrig sedda, vibrerar fortfarande i bilden som en djup erfarenhet. Det är skört, kärvt och starkt berörande.

Cecilia Elde, Déjà Vu, 2010, olja på mdf-pannå, 37 x 40 cm. Foto: Per-Erik Adamsson.

CECILIA ELDE

har tilldelats Carl Christensens och Maria Ekmans Stiftelses pris till förtjänstfulla konstnärer med motiveringen:

Cecilia Eldes egensinniga och dröminfluerade måleri är gediget och utstrålar ett starkt inkännande i sitt eget och andras medvetande. Det är ett virtuost hantverk. Konstnären finner de mest oväntade, säregna och originella vinklar både i sitt eget och andras konstnärskap. Hon berikar måleriet på ett absolut unikt sätt vilket har stor betydelse i vår tid.

Carlos Capelán, A  walk in the fields, 2020, hylla, hög med böcker, sten och akryl på duk, 142 x 178 cm. Konstrådets samling.

CARLOS CAPELÁN

har tilldelats Augusta, Oscar och Harry Höckerts Höckerts pris: 

för ett mångsidigt och nomadiskt konstnärskap, hungrigt på svar bortom det förutsägbara, och som tidigt introducerade postkoloniala perspektiv i svenskt konstliv. Från verk, där valet att lägga en visuell berättelse ovanpå något som redan bär på en historia, lyfts det paradoxala och mångbottnade i vår existens. Till arbeten, som forcerar perspektivets lagar, byter plats på ”att se” och ”bli sedd” och sätter betraktarens idéer i rörelse.

Karin Granqvist, utan titel, olja på duk,
180 x 240 cm. Foto Leon Bethke 2020.

KARIN GRANQVIST

tilldelas Paul Hedqvists belöning med motiveringen:

Karin Granqvists förhållningssätt är att teckna men med färg. Som i en kalligrafisk klarhet flyter hennes fjäderlätta linjer utförda med den tunga oljefärgen. Det är ett möte mellan kroppslig densitet och svävande viktlöshet. Hon väntar in ögonblicket och lägger sedan linjen; målar aldrig över, lägger bara till. Med samma beslutsamhet som hos en bonde som plöjer åkern placerar hon sina tecken över ytan, konkret och samtidigt förunderligt mångtydig.

Anastasia Ax, The world as of yesterday, 2015, papper och bläck. Neues Museum, Nurnberg. Faber Castell International Drawing Award 2015. Foto Anette Kradisch.

ANASTASIA AX

har tilldelats Axel Theofron Sandbergs akvarellpris:

för hennes oräddhet och förbehållslösa inlevelse. I symbios med materialet arbetar konstnären fram verket där kroppen blir ett verktyg i en performance kring maktstrukturer, smärta och introvert våld. Svärta och ljus blandas eruptivt. Det är kraftfullt, fysiskt och övertygande.

Maria Hall, Mémoire, akvarellerad monotypi, 2020, 19 x 24 cm. Foto privat.

MARIA HALL

har tilldelats Axel Theofron Sandbergs akvarellpris: 

för ett vibrerande naturlyriskt måleri som dras mot en abstrakt förenkling. I till synes sköra motiv vilar en svärta och en sorg.  Hennes måleri ekar av toner från romantik och symbolism men det egenartade växtrike konstnären framkallar är bara hennes eget.

Martin Jacobson, Picknick X, 2020, akvarell.

MARTIN JACOBSON

har tilldelats Axel Theofron Sandbergs akvarellpris: 

för sina färgsprakande fantasifulla målningar. I hans måleri blandas känsloupplevelser, populärkulturella referenser, färg- och ljusfenomen. Det är uppdrivet, teatralt och samtidigt finstämt och ömsint. I Martin Jacobssons värld kan det obekanta skapa igenkänning och det bekanta en ny främmande form. Myter, drömmar och kollektiva bildminnen, kombinerat med en känsla för psykedeliska färgkrockar, bildar ett konstnärskap där betraktaren upplever sig vara lika främmande som hemma.

Carola Grahn, Fasad, Mur, 2020. Björkved. Foto Hendrik Zeitel.

CAROLA GRAHN

har tilldelats Asmund och Lizzie Arles skulptörpris med motiveringen:

Mellan samhälle och individ, natur och kultur, stad och land, finner vi Carola Grahns konst och undersökningar. I sin granskning av klyftan mellan hur samhället ser på henne och hur hon uppfattar sig själv och världen, får hon oss att se oss själva och de roller vi spelar. Hennes installationer är både fysiskt påtagliga och konceptuella. En stor vedtrave kan heta ”Mur” medan en dikt kan belysa vad det är att vara människa med orden ” Det mest samiska jag har är smärtan.”.

Bigert & Bergström, Räddningsfilt för Kebnekaise, 2016. Foto Studio Bigert & Bergström.

MATS BIGERT OCH LARS BERGSTRÖM

har tilldelats Göran Lagervall pris med motiveringen:

Bigert & Bergström har i mer än trettio år varaktigt strävat efter att undersöka skärningspunkten mellan människa, natur och teknik, med resultat av storskaliga tekniskt avancerade installationer, offentliga gestaltningar och film. Deras variationsrika tillvägagångssätt, nyfikenhet, humor och inkluderande metoder involverar betraktaren i tanke- och sinnesupplevelser och interaktiva experiment.

Niki Lindroth von Bahr, stillbild ur Något att minnas, 2019, animerad film. 

NIKI LINDROTH VON BAHR

har tilldelats Hans och Desy Vikstens stipendium till konstnärer verkande i Hans Vikstens anda:

för hennes ömsint och minutiöst framställda stop-motion filmer, där varje välbekant detalj återskapats i miniatyr men bebos av callcenterapor, sorgliga sillar, möss, sniglar och lamor. De befinner sig alla i olika typer av hisnande vanlighetssituationer där alla utbrytningsförsök kollapsar mot en obeveklig verklighet utan sagans förlösande katharsis. Vi vet hur den känns, den ofiltrerade långsamma vardagligheten.

Cia Kanthi, Cars In My Neighborhood, 2020, polaroid, 29 x 33 cm.

CIA KANTHI JONSSON

har tilldelats Vera och Göran Agnekils stipendium med motiveringen:

Minnet, det vi minns och det vi kanske inte vill se eller minnas, gestaltas på ett egensinnigt vis i Cia Kanthi Jonssons objekt, fotografier och videor. Ett objekt bär på en historia vilken traderas och väcker minnen till liv. Hon tar betraktaren med in i en värld med många facetter vilka speglar vår värld på ett kalejdoskopiskt varierande sätt.

Alejandro Montero Bravo, Confide in me, 2020, lack, konstläder, rep, öljett, stålbeslag, vinkeljärn, träter.

ALEJANDRO MONTERO BRAVO

har tilldelats Vera och Göran Agnekils stipendium med motiveringen:

Alejandro Montero Bravos gestaltningar omdefinierar västerländska normer för estetik, skönhet, smak och socialt beteende med materialiseringar, frågeställningar och djärva uttryck. Med ett stipendium som vill bereda väg för utveckling av en ung, begåvad konstnär.

Patrik Andiné, Makeover, 2019, olja på panel, 37 x 37 cm.

PATRIK ANDINÉ

har tilldelats Uno Troilis stipendium: 

för ett konstnärskap med skärpa, humor och värme i ett ljust trots mot verkligheten.

Lena Johansson, The Highest Form of Hope II, 2020, olja och gesso på upphittad skiva från skejtpark.

LENA JOHANSSON

har tilldelats Nisse Zetterbergs Romstipendium och Martha Larssons Romstipendium med motiveringen:

Lena använder måleriets sensualiserande egenskaper för att fånga ett visst ljus, en specifik skönhet men där ryms också en känsla av voyeurism och varning. Via reklamens lockande bildspråk blir vi som betraktare medvetandegjorda av vår blick. Det väcker en känsla av igenkänning och en girighet; Efter det flyktiga ögonblickens kraft, de förhöjda minnen som väckts, ungdomen som slösas på de unga och det evigt episka med allt detta.

Annika Ekdahl, Medaljceremoni: Tack för allt! (Ur sviten Däggdjurshistorier), 2020, gobelängteknik, 1,5 m x 2,25 m. Foto Göran Lidén.

ANNIKA EKDAHL

har tilldelats Inez Leanders belöning till framstående kvinnlig konstnär med motiveringen:

Textilkonstnären Annika Ekdal skapar storskaliga vävda tapeter i en stilblandning av renässans och barock. Hon aktualiserar en uråldrig konstart genom att föra in ett modernt berättande i en gammal teknik. Med lån från en tusenårig tradition av historiska gobelänger vävs samtiden in i gestaltningar av människor från dagens liv och samhälle.

HÖGTIDSDAGEN 2022

 

Övre raden från vänster: Martin Jacobson, Cia Kanthi Jonsson, Carola Grahn, Niki Lindroth von Bahr, Maria Hall, Annika Ekdahl.


Nedre raden från vänster: Lena Johansson, Alejandro Montero Bravo, Karin Granqvist, Ständig sekreterare Isabella Nilsson, Preses Helena Tallius Myhrman, Vice preses Klara Kristalova, Kristina Eriksson, Anastasia Ax, Cecilia Elde. Foto: Björn Strömfeldt / Konstakademien.