KONSTAKADEMIENS PRISER, BELÖNINGAR OCH STIPENDIER 2022

Katarina Andersson, Blicke, 2019. Äggoljetempera på duk. Foto Carl Henric Tillberg

Konstakademiens Prisnämnd har beslutat att ge
Axel Theofron Sandbergs Akvarellpris år 2022 till

KATARINA ANDERSSON

för hennes skimrande stilla målningar som uttrycker tidlöshet och evighet på samma gång.
Ingen och all tid, och hur allt är delat och samtidigt samma.
De bär det sakralas allvar som på samma gång som det är allvarligt också är vardagligt,
som ett andetag eller ett hav. Det självklaras enkelhet.
Med lager på lager av transparenta färger målas bilder med djup och ljus.

Martha Ossowska Persson, Åder, 2022, akvarell.

Konstakademiens Prisnämnd har beslutat att ge
Axel Theofron Sandbergs Akvarellpris år 2022 till

MARTHA OSSOWSKA PERSSON

för hennes storskaliga akvareller av människors kroppar i närbild.
Händernas gester, där man under hudens yta kan känna blod och vilja.
Mänskliga beteenden, styrka och svaghet.
Med den genomskinliga akvarellen målar hon fram händer som grottor,
rörelsens arkitektur, och allas vår sårbarhet i den väldiga rymd som är vår verklighet.

Peter Köhler, Wild Adversary, 2021. Tusch och akryl på papper. Foto: Nora Bencivenni / Galleri Magnus Karlsson

Konstakademiens Prisnämnd har beslutat att ge
Axel Theofron Sandbergs Akvarellpris år 2022 till

PETER KÖHLER

för hans intrikata bilder där betraktarens blick vandrar in och går vilse i ett fantastiskt myller.
Allt kan hända, och händer. Berättelser vävs samman och utvidgas.
I hans detaljerade arbeten i tusch och akvarell skiftar perspektiven i rum och landskap
och sagor framträder där gestalter bär förklädnader, och drömmar och mardrömmar blandas
likt eviga berättelser.

Tilda Lovell, Sandlands,  2018. Foto Hendrik Zeitler.

Konstakademiens Prisnämnd har beslutat att ge Hans och Desy Vikstens Stipendium år 2022 till

TILDA LOVELL

för sin konstnärliga höjd.
Med svart humor, hantverksskicklighet och stor estetisk känslighet bjuder
Tilda Lovell in till en post-apokalyptisk värld där utopin samsas med det rubbade
och ger uttryck för det omedvetna och existentiella.

Maria Lindberg, Grow up, 2013

Konstakademiens Prisnämnd har beslutat att ge
Inez Leanders Belöning år 2022 till

MARIA LINDBERG

med motiveringen

Maria Lindberg har med träffsäkerhet skapat starka och modiga mångbottnade bilder.
I flera decennier har hon med sin humor och språket i centrum belyst olika fragmentariska
tolkningar från vardagen. Hennes bilder har gett betraktaren en möjlighet att fylla i
med sina egna erfarenheter och därmed berika sitt egna liv.

Claes Hake, Slägga, 2020, grå granit. Foto Claes Hake

Konstakademiens Prisnämnd har beslutat att ge
Göran Lagervalls pris år 2022 till

CLAES HAKE

för ett kraftfullt expressionistiskt konstnärskap, ofta i stort format.
Claes Hake får priset för sina precisa, organiska möten i de rostbruna bronserna.
Och han får det för sina väldiga bågar i Bohuslänsk granit och för sina målningar
på handgjort papper. Det ser aldrig tveksamt ut. Det är kärvt, poetiskt och vackert.

Jarl Ingvarsson, Evig Låga, 2022, olja och akryl på pannå.

Konstakademiens Prisnämnd har beslutat att ge
Augusta, Oscar och Harry Höckerts Pris år 2022 till

JARL INGVARSSON

med motiveringen

Jarl Ingvarssons konstnärskap är ljusstarkt och sprängfyllt.
Bågnande av trosviss upproriskhet.
Det är rått, vitalt och rastlöst i sin pastosa kroppslighet.
Det finns inget att avslöja, mer att uppenbara.
Det bokstavliga blir det bildliga i de vardagliga mysterierna.
Något framväxande i ett kraftöverföringens måleri, där den inre rörelsen
förvandlas till en visuellt vidgande möjlighet.

Konstakademiens Prisnämnd har beslutat att ge
Paul Hedqvists Belöning år 2022 till

CLAES CALDENBY

med motiveringen

Claes Caldenby, arkitekt och tidigare professor vid Chalmers tekniska högskola,
har med ett skarpt och kritiskt öga tydliggjort kvaliteterna i den svenska samtidsarkitekturen.
Hans beläsenhet har lett honom till analyser och jämförelser på en imposant nivå
med publicering i ett 60-tal böcker, till exempel ”Att bygga ett land” från 1998.
Med osviklig klarhet har han förmedlat sina insikter till generationer av studenter.

Christian Andersson, Marrow, 2022. Gipsskulptur med elektriskt ljus. Foto: Andreas Zimmermann.

Konstakademiens Prisnämnd har beslutat att ge
Asmund och Lizzie Arles skulptörpris år 2022 till

CHRISTIAN ANDERSSON

med motiveringen

Christian Andersson intar gärna en subversiv synvinkel och visar i sina verk
att fiktionen kan vara mer verklig och produktiv än torra fakta.
I video, teckning och installation, med populärkulturella och slumpartade byggstenar,
formar han visuella ramverk för att påvisa att det finns flera och parallella sätt att se
på verkligheten och vår historia. Världen framstår som roderlös, öppen för spekulationer
och precis som i våra drömmar är den fortfarande ett mysterium.

André Nordström, End Game, 2021. Installation. Grafit och pastell på papper, MDF, stål, glas, högtalare, varierande storlek.

Foto: Jean Baptiste Béranger

Konstakademiens Prisnämnd har beslutat att ge
Vera och Göran Agnekils stipendium år 2022 till

ANDRÉ NORDSTRÖM

med motiveringen

Installationen ”End Game” är som att beträda någon annans dröm. Det är bekant och kusligt samtidigt. Saker känns igen – en dörr, en stol, högtalare och bilder på väggen. Vilket berg, vilka personer, var är vi?
Kanske tar André Nordström oss med på en resa i fantasin och i historien,
Wien, Marocko, Paris, New York, det är bara att följa med tills spelet är slut.

Nada Ali, The Making and Breaking of an Icon, 2021 (med fortsättning). Skulptur, performance, installation, och videoverk. Foto: Geska & Robert Brečević.

Konstakademiens Prisnämnd har beslutat att ge
Vera och Göran Agnekils stipendium år 2022 till

NADA ALI

med motiveringen

En praktik som inte förhåller sig till några regler tillåter mig att skapa
och förbli i lekfulla och experimentella världar, skriver Nada Ali själv.
Hon utgår från personliga erfarenheter som förvandlas till kollektiva upplevelser
genom skulptur och performance. I ”The Making and Breaking of an Icon”,
byter en stor lerfigur skepnad, den förstörs, bränns, repareras.
Verket skildrar människans inre motsättningar.

Foto: Kerstin Östberg

Konstakademiens Prisnämnd har beslutat att ge pris ur Erik Lindbergs fond för främjande av svensk medaljkonst år 2022 till

KERSTIN ÖSTBERG

med motiveringen

Kerstin Östberg har på ett mästerligt sätt visat stort prov på sin yrkesskicklighet som gravör
och inom medaljkonsten utfört medaljer som väcker nyfikenhet och beundran.
Exempel på detta är ”Birdwatchers” från 2013 graverad direkt i koppar och ett stilfullt porträtt
nästan en face över författarinnan Sophia Elisabeth Brenner 2019 i silver utfört på samma sätt.
Strävan till förnyelse inom gravyrkonsten framträder i ett inkännande porträtt
”Sara Lidman – Live” utfört på lövtunn emaljerad kopparplåt.

HÖGTIDSDAGEN 2022

 

Övre raden från vänster: Tilda Lovell, Kerstin Östberg, Claes Caldenby, Claes Hake, André Nordström, Katarina Andersson.


Främre raden från vänster: Jarl Ingvarsson, Ständig sekreterare Isabella Nilsson, Preses Helena Tallius Myhrman, Vice preses Klara Kristalova, Peter Köhler, Martha Ossowska Persson, Nada Ali. Foto: Björn Strömfeldt / Konstakademien.