Sergelpriset

Sergelpriset är instiftat av Kungl. Akademien för de fria konsterna till minnet av konstnären Johan Tobias Sergel. Sammanlagt har 15 svenska skulptörer mottagit priset sedan 1945, till vilket hör en plakett i guld med Sergels bild.

De skulptörer som fått Sergelpriset tecknar alla en svensk konsthistoria vad gäller uttryck, material, form och innehåll.

Den fond som ligger till grund för priset var ursprungligen tänkt att användas till ett monument över konstnären, professorn, ledamoten och direktören vid Konstakademien, tillika adelsmannen, Johan Tobias Sergel.

Han är idag känd och uppskattad inte minst för sina livfulla och ofta både humoristiska och erotiska teckningar och laveringar. Konstakademien beslöt efter övervägande att hedra Sergels minne genom att instifta ett pris till svenska skulptörer att delas ut vart femte år vid en särskilt högtidlig ceremoni. Det första priset gavs till Carl Eldh 1945.

2020 års Sergelpris

Sergelkommittén har beslutat att ge 2020 års Sergelpris till skulptören Kajsa Mattas som blir den andra kvinnan som tagit emot Sergelpriset. Tidigare kvinnlig mottagare var skulptören Eva Lange 2015.         

Motiveringen lyder:

för ett konstnärskap som är lågmält, allvarligt och eget.
Det förmedlar en tyst återhållen känsla av mänsklighet och andlighet.
Kanske otidsenligt, men något vi alla är i största behov av.
Utifrån de råa materialen arbetar hon fram sinnliga och naket utsatta former och ytor.
De inifrån verkande krafterna i skulpturerna skapar utåt tydliga rum.
Det handlar om integritet och ytterst om hur det är att vara människa.

 

Sergelpristagare

1945 Carl Eldh
1950 Ivar Johnsson
1955 Bror Hjorth
1960 Eric Grate
1965 Bror Marklund
1970 Arne Jones
1975 Gustaf Nordahl
1980 Asmund Arle
1985 Liss Eriksson
1990 K G Bejemark
1995 Sivert Lindblom
2000 Torsten Renqvist
2005 Lars Englund
2010 Lars Kleen
2015 Eva Lange
2020 Kajsa Mattas