Olof Arborelius, Allén, Engelsberg 1893. Receptionsstycke 1894. ©Konstakademien, foto Göran Petersson.
Olof Arborelius, Allén, Engelsberg 1893. Receptionsstycke 1894. ©Konstakademien, foto Göran Petersson.

Konstsamlingen

Kärnan i Konstakademiens konstsamling är s.k. Receptionsstycken, de konstverk som nya ledamöter skall lämna in till Akademien som prov på sitt arbete. Detta bestämdes 1773 och gäller än idag. Det är konstnärerna och arkitekterna i Akademien som själva bestämmer vad de vill bidra med, vilket gör samlingen extra spännande och variationsrik.

Bland de äldsta receptionsstyckena finns två målningar av Pehr Hilleström. De senaste som inkommit är verk av  Mats Theselius, Margareta Källström, Karin Ohlin och Andreas Eriksson.

Förutom att visa på den konstnärliga nivån hos Konstakademiens ledamöter genom tiderna var samlingen tidigare också avsedd att vara en förebild för konsteleverna. Från grundandet 1735 och fram till 1978 var utbildning av konstnärer en av Akademiens viktigaste uppgifter. Och ända in i 1900-talet satt delar av den äldre samlingen uppe i undervisningslokalerna. Från hösten 2011 finns en del av denna samling åter att se i Högtidssalen (Hörsalen). Tema är Konstnären i arbete och fest, med många exempel på modellmåleri och konstnärsporträtt i miljö.

Även de många skulpturer som idag står i Konstakademiens hall användes ursprungligen i konstnärsutbildningen. När Akademien hade flyttat in i Meyers hus 1780 ställdes de upp av skulptören Sergel för att ingå i den tidens pedagogik. Eleverna skulle träna sig i att teckna efter antika avgjutningar som visade klassiska ideal för kroppar och uttryck. Under 1800-talet kompletterades samlingen med verk från renässansen såsom Donatellos Sankt Göran och Michelangelos Moses. Efter den stora utbyggnaden av akademihuset på 1890-talet ställdes de flesta upp i hallen för att påminna om Konstakademiens historia. Antika gipser hade då börjat förlora sin roll som studieobjekt och blev alltmer en ren utsmyckning. Idag används de dock inte sällan av både fristående konstskolor och besökande skolklasser som studerar myter.

Även grafiksamlingen berättar om konstundervisningen. Eleverna skulle studera och kopiera äldre konstnärers verk, i början mest via grafiska blad. I samlingen finns ca 15.000 gravyrer från 1500- till 1800-talen, både svartvita reproduktioner av berömda målningar och motiv som passade blivande arkitekter och inredare: ornament, väggutsmyckningar, stadsplaner och festarrangemang.

Den största delen av Konstakademiens samlingar består dock av elevarbeten från ca 1740 till 1990-talet. Modellteckningar, antikritningar, anatomistudier och inte minst elevgrafik från 1900-talet uppgår till bortåt 20.000 objekt. Här finns också skissböcker från unga konststipendiaters resor i Europa. Även några målade stipendiatarbeten finns kvar, mest stora kopior av oljemålningar från Louvren.

Förutom de ovannämnda receptionsstyckena innehåller Konstakademiens samling flera verk av etablerade konstnärer, inte minst porträtt från 1700-talet och framåt. Bland de mest efterfrågade objekten finns också Fredrik Magnus Pipers samling av trädgårdsritningar, främst för Haga och Drottningholm. Många konstnärer från Pehr Hörberg till Madeleine Pyk har också skänkt verk till Akademien. Även konstnärsfamiljer och andra generösa donatorer har bidragit till samlingen Den hittills största gåvan av grafik och teckningar kom 1798 då konstsamlaren Gustaf Ribbing skänkte större delen av sin samling till Akademien. Samma år donerade också Anna Johanna Grill Rembrandts Claudius Civilis som redan hennes man, Henrik Wilhelm Peill, hade deponerat på Akademien till fromma för elevernas studier. De senaste åren har flera gåvor med anknytning till lärare och elever vid Akademien, bl.a. porträtt av Johan Boklund och elevarbeten av Marja Casparsson från 1920-talet.

Förutom skulpturerna i hallen har Konstakademien ingen basutställning av de egna samlingarna, men ordnar återkommande specialutställningar. Några utställningar som speglat Akademiens och konstnärernas historia är Levande modell (1994), Ulrica Fredrica Pasch (1996), Från Amalia Lindegren till Julia Beck. Kvinnliga konstnärer på Konstakademien 1847-1872 (1997), Pehr Hörberg – kyrkomålaren (1998), Fredrik Blom (2001), Konstnären framför kameran (2008), Tusen ledamöter…och några till (2011/2012), som markerar att det räknat sedan 1700-talet funnits mer än 1000 ledamöter i Konstakademien. De senaste akademihistoriska utställningarna är Akademien & Eleverna (2014), som berättar om undervisningen under mer än 200 år och Konstnären Extra Plus (2016). Kataloger från utställningarna finns att köpa på vardagar hos intendenten och i biblioteket.

Konstsamlingen är tillgänglig för forskare efter överenskommelse:
Kontakt:
intendent Eva-Lena Bengtsson
08-23 29 47
eva-lena.bengtsson@konstakademien.se

MÅNADENS KONSTVERK

Arvid Fougstedt: Ingeborg Fougstedt, konstnärens mor, akvarell ca 1910
Pehr Krafft d.ä., Konstnärens barn Wilhelmina och Pehr, 1783. Receptionsstycke. ©Konstakademien, foto Sven Nilsson.
Nils Forsberg, Akrobatpojke, studie till Akrobatfamilj inför cirkusdirektören. ©Konstakademien, foto Leif Mattsson.
Amalia Lindegren, Herkules Farnese, 1848. ©Konstakademien, foto Göran Petersson.
Isak Gustaf Clason, Pompeji. ©Konstakademien, foto Thomas Wyreson.
Bengt Lindroos, Bostad för ett strävsamt par i övre medelåldern, 1987. Receptionsstycke 1998. ©Konstakademien, foto Leif Mattsson.
Stäng meny
X