INVALDA LEDAMÖTER UNDER 2024

Valeria Montti Colques. Foto: Ricard Estay.

VALERIA MONTTI COLQUE

Konstnär
Invald vid Sammankomsten 29 april 2024

I Valeria Montti Colques konstnärskap är transformation, andlighet och diaspora ofta återkommande teman. Hon arbetar med berättelser och bygger upp bildvärldar med inspiration från vardagslivet, myter, religioner, samhället, arv och populärkultur. Verken innehåller ofta symboler och metaforer. Vardagliga upphittade föremål, kostymer, och kulturellt skräp blir till collage-baserade skulpturala installationer och performances. Valeria Montti Colques arbetar gärna kollektivt tillsammans med konstnärer, musiker, performanceartister, familj och vänner.

Valeria Montti Colque, f. 1978 har en examen från Kungl. Konsthögskolan. Hennes installation, Apu Mamáhöjden Ojitos de Sal förvärvades av Moderna Museet i Stockholm som en del av deras samling 2022. Valeria har medverkat i en rad utställningar och performance i Sverige och internationellt. Hon har haft en separatutställning på Museo de Solidaridad Salvador Allende i Santiago de Chile under 2020 och representerar Chile, som första exilchilenare, i 2024 års Venedigbiennal.

Runo Lagomarsino. Foto: Krzysztof Zielinski

RUNO LAGOMARSINO

Konstnär
Invald vid Sammankomsten 29 april 2024

Runo Lagomarsinos konstnärliga arbete är poetiskt, existentiellt, politiskt och precist. Han använder objekts, bilders, platsers och t.o.m. mer immateriellt undflyende element, som sol, ljus och vattens, målande förmåga att fånga betraktaren. Verken är både fysiska och konceptuella, känns i både kropp och själ, och berör frågor om allt från nationell identitet till internationell historia och hur dessa påverkar vår nutid. Lagomarsino använder ofta det självbiografiska sammanlänkat med skeenden och frågor som påverkar oss alla.

Med teckningar, skulpturer, återvunna objekt, collage, aktioner och installationer visar han kopplingar mellan det koloniala förflutna och dess återverkningar i vår samtid och framtid.

Runo Lagomarsino, f. 1977 har en masterexamen från Malmö konsthögskola vid Lunds universitet och har också studerat på Whitney Independent Study Program i New York. Runo Lagomarsinos konst har visats i många sammanhang i Sverige och internationellt, däribland Malmö Konstmuseum, Solomon R. Guggenheim Museum i New York och Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía i Madrid. Han har deltagit i flera biennaler som Venedigbiennalen och São Paulo biennalen. År 2019 erhöll Runo Lagomarsino Moderna Museets vänners skulpturpris.

Sirous Namazi

SIROUS NAMAZI

Konstnär
Invald vid Sammankomsten 29 april 2024

Sirous Namazi gestaltar med allvar, humor och ömsinthet allmänmänskliga teman utifrån personliga erfarenheter. I olika material såsom funnen keramik, broderi, byggnadsmaterial, video eller måleri belyser han minnets bedräglighet och smärta.

Sirous Namazi, f. 1970 är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö. Han har medverkat i ett flertal utställningar både i Sverige och internationellt. Han har haft soloutställningar på bland annat Magasin III i Stockholm och Fundació Joan Miró i Barcelona. Tillsammans med Jacob Dahlgren representerade Sirous Namazi Sverige vid Venedigbiennalen i nordiska paviljongen 2007. Han har mottagit flera olika utmärkelser så som Prins Eugen-medaljen – för framstående konstnärlig gärning, Stockholms stads hederspris och Barbro och Holger Bäckströms stipendium.

Mattias Palme

MATTIAS PALME

Arkitekt
Invald vid Sammankomsten 29 april 2024

Mattias Palme har en ambition och tro på att vi genom arkitektur kan stärka lokalsamhället. I sitt arbete som arkitekt är han därför ofta inriktad mot samhällsfastigheter och publika byggnader med viktiga samhällsfunktioner som skolor, vård och idrott. Arkitekturen är lågmäld men med tydlig inlevelse där byggnadernas innehåll spelar huvudrollen. Många gånger finns husen i mindre orter och en ambition har då varit att få folk att kunna stanna kvar där de bor. Den samhällsbyggande ambitionen har också visat sig i texter han har skrivit.

Mattias Palme, f. 1968, har en examen från arkitekturskolan på KTH i Stockholm. Tillsammans med ett par medarbetare leder han sedan 2005 kontoret LLP arkitektkontor med ett tiotal anställda. Bland projekten märks:

Kronängsskolan i Vaxholm; nybyggnad av högstadie- och kulturskola 2017.
Adolfbergsskolan Knivsta; nominerad till Kasper Sahlinpriset 2020.
Förskolan Träffen Nyköping, utsedd till Årets skol- och förskolebyggnad 2022.

Martin Rörby

MARTIN RÖRBY

Hedersledamot
Invald vid Sammankomsten 29 april 2024

Martin Rörby är en framstående arkitekturforskare med mycket god kunskap om svensk arkitektur och stadsbyggande, särskilt sent 1800-tal, 1900-tal och samtida. Han deltar flitigt i det offentliga samtalet om staden som livsmiljö och presenterar dessutom regelbundet arkitektur i SVT.

Martin Rörby, f. 1964, är fil.dr., arkitekturhistoriker, skribent och tidigare sekreterare i Rådet till skydd för Stockholms skönhet. Han har en bakgrund på Arkitekturmuseet (nu ArkDes) och Stockholms universitet. Han har publicerat flera böcker om 1900-talets arkitektur och medverkat i ett antal antologier.

Åren 2017–2021 var Martin Rörby ledamot av, och från 2020 ordförande i Sveriges Arkitekters, SA:s, Akademi för Kulturmiljö. Hösten 2018 belönades han med Olle Engkvist-medaljen för sina folkbildande insatser inom arkitektur- och stadsbyggnadsområdet. År 2020 mottog han också Stockholms Byggnadsförenings jubileumsstiftelses hederspris.

INVALDA LEDAMÖTER UNDER 2023

Leif Holmstrand. Foto: Björn Fritz.

LEIF HOLMSTRAND

Konstnär
Invald vid Sammankomsten 27 november 2023

Leif Holmstrand är ytterst produktiv och har skapat ett omisskännligt konstnärskap med internationell bärighet, det är säreget och unikt. Han arbetar med performance, skulptur, teckning, text och musik. I hans objekt står materialet i centrum – garnet, textilen, de svarta plastpåsarna, barnvagnarna, repen, skräpet.

Återkommande teman är – det rituella, våldet, kroppens och sinnets utsatthet, den gränsöverskridande könstillhörigheten, sopor som kulturens och livets yttersta konsekvens – men också en djupt inkännande förståelse för människans villkor, värme och medkänsla.

Leif Holmstrand, f 1972, utbildad vid Konsthögskolan i Malmö och Norrköpings konstskola. Hans verk är representerade på Moderna Museet, Zarya Center for Contemporary Art i Vladivostok, Malmö konstmuseum och Statens Konstråd. Leif Holmstrand har gett ut ett fyrtiotal diktsamlingar och romaner mm och även släppt musikalbum. Han tilldelades nyligen Barbro & Holger Bäckströms stipendium och Ekelöfpriset.

www.leifholmstrand.se

Louise Masreliez. Foto: Johan Fowelin.

LOUISE MASRELIEZ

Arkitekt
Invald vid Sammankomsten 27 november 2023

Materialitet, rumslig klarhet och omsorg om detaljer är tydliga kännetecken för Louise Masreliez arkitektur. Hon har en specialitet inom byggnadsvård samt ombyggnader och verkar inom ett vitt fält med allt ifrån skolor, museer, publika byggnader och bostäder till utställningar och inredningar. Röhsska museet, Bonniers Konsthall, Moderna Museet och Världskulturmuseet är projekt där Louise Masreliez har arbetat med publika delar och utställningar.

År 2002 var Louise Masreliez med och grundade Marge Arkitekter. Exempel på projekt där hon har haft en ledande roll i samarbete med sina kollegor är båtterminalerna på Strömkajen i Stockholm och Naturum Trollskogen på norra Öland.

Louise Masreliez, f 1968. Arkitekt SAR/MSA. partner och grundare i Marge Arkitekter. Har examen från arkitekturskolan på KTH och har även studerat Restaureringskonst på Kungl. Konsthögskolan samt studerat i Köpenhamn och USA. Hon har tidigare varit ledamot i Kasper Salin-prisets jury samt ordförande i Stockholms Arkitektförening och Sveriges Arkitekter. 2016 mottog Louise Masreliez Prins Eugen-medaljen tillsammans med kollegorna på Marge Arkitekter.

Patrick Amsellem. Foto: Emma Krantz

PATRICK AMSELLEM 

Hedersledamot
Invald vid Sammankomsten 24 april 2023

Patrick Amsellem var chef för Skissernas Museum i Lund under nio år (2012–2020) och förvandlade museet från ett slumrande arkiv till ett attraktivt besöksmål; detta utan att det unika museet förlorade några av sina kvaliteter. Tvärtom så balanserades forskningsmöjligheterna med publika evenemang och den redan internationellt uppmärksammade samlingen gjordes tillgänglig för en ständigt växande publik. Med stor erfarenhet av utbildning och arbete i utlandet tillförde han inte bara en utblick mot världen utan även en insikt i det mångkulturella och globala synsätt som nu utgör varje museums medvetandebas.

Patrick Amsellem f 1969, har doktorerat i konstvetenskap och arkitekturhistoria vid New York University. Han har tidigare varit intendent vid Brooklyn Museum of Art samt arbetat vid Malmö Konsthall och Rooseum. Patrick Amsellem är sedan 2020 direktör för Statens Konstråd.

Bella Rune. Foto: Rickard L. Eriksson.

BELLA RUNE

Konstnär
Invald vid Sammankomsten 24 april 2023

Bella Rune experimenterar med olika material och tekniker i sitt skapande av skulpturer, ofta med performativa inslag eller ursprung. Hennes praktik söker kopplingar mellan hantverk, samtid och platsen för vilket verket skapas och det levande som befolkar den. Textilen löper som en röd tråd i hennes arbete, både som metafor, material, teknik och som en lins för att undersöka människans historia och framtid. Rune intresserar sig för hur nya digitala medier (Augmented Reality), kan användas för att koppla samman en fysisk verklighet med en virtuell värld. Ett exempel är appen Konsekvensanalys som finns permanent installerad på Handelshögskolan i Stockholm och har ingått i flera utställningar på museer.

Bella Rune f. 1971, utbildad vid Chelsea College of Art. Hon arbetade som professor i textil på Konstfack mellan åren 2012 och 2022 där hon på ett framgångsrikt sätt öppnade upp fönstret mellan de olika avdelningarna och var medskapare av den nya masterutbildningen CRAFT. Hennes verk finns representerade på bland annat Moderna Museet, Göteborgs konstmuseum och Malmö konstmuseum.

www.bellarune.com
@bellarune

JOHAN ARRHOV 

Arkitekt
Invald vid Sammankomsten 25 april 2023

Johan Arrhov driver arkitektkontoret Arrhov Frick sedan 2010 som har ritat ett flertal egensinniga och intressanta byggnader som nått stor internationell uppmärksamhet. 2018 blev kontoret utnämnt till ”Årets arkitekt” av tidningen Residence. Arrhov Frick är det första nordiska arkitektkontoret som fått två monografier utgivna om sina arbeten; 2G International Architectural Magazine (2018) och av det prestigefyllda förslaget El Croquis (2022). Kontoret har nominerats till European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2019 och 2022.

Johan Arrhov f. 1979, tog sin masterexamen i arkitektur från Kungliga Tekniska Högskolan 2007. Han är involverad i den akademiska diskursen och föreläser regelbundet runt om i världen om sina arbeten och teorier. Sedan 2021 är han utsedd visiting professor vid Accademia di Architettura di Mendrisio, Schweiz, och driver en forskningsbaserad studio som tar upp frågor om nödvändiga förändringar i beteenden, förenklade konstruktioner för att uppnå relevant, hållbar och vacker arkitektur.

INVALDA LEDAMÖTER UNDER 2022

David Neuman. Foto: Mathias Johansson.

DAVID NEUMAN

Hedersledamot
Invald vid Sammankomsten 28 november 2022

1987 var David Neuman medgrundare till Magasin 3 Stockholm Konsthall, numera benämnt Magasin III Museum for Contemporary Art. Neuman var chef för institutionen från 1987 till 2017 och är nu dess styrelseordförande. I en tid innan lågprisflyg och digitala medier krympt alla avstånd både fysiskt och mentalt tillgängliggjorde konsthallen ett stort antal internationella konstnärer i Stockholm med utställningar på en institutionell nivå i en klass för sig.

David Neuman har medverkat till att starta den internationella Masterutbildningen i Curating Art vid Stockholms universitet samt konsthallen Accelerator ute på Frescati.
Ett ytterligare djupt engagemang för David Neuman är som arbetande styrelseordförande i Stiftelsen Judiska museet i Stockholm där hans arbete lett till en nyetablering av museet i en historisk miljö i Gamla stan.

David Neuman, f. 1955. Affilierad professor och hedersdoktor vid konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Styrelseordförande för Stiftelsen Judiska museet i Stockholm och Magasin III Museum for Contemporary Art.

NIELS DE BRUIN 

Arkitekt
Invald vid Sammankomsten 25 april 2022

Niels de Bruin har över 20 års erfarenhet som landskapsarkitekt i ett brett spann av olika roller och engagemang. Han arbetar huvudsakligen med det offentliga rummet; torg, parker, promenader – ett ämnesområde som är högst aktuellt i dagens stadsbyggande. Han är intresserad av hur människor använder gator, platser och torg och hur arkitekter kan hjälpa till att göra livsmiljön attraktiv och användbar. De Bruin är aktiv på deltid i undervisningen på arkitektskolan i Lund. Han har erfarenhet som tävlings- och utvecklingsansvarig på White i Malmö samt inom Moviums ledningsgrupp för forskningsanslag.

Niels de Bruin, f 1976. Arbetar sedan 2022 på Kragh Berglund. Medlem i Sveriges Arkitekter. Utbildad vid Wageningen Univ. Holland, Konstakademien i Köpenhamn och har en Master of Science från SLU Alnarp. Exempel på projekt med komplicerade förutsättningar vad gäller spårtrafik är St Johannesplan/ konsthallstorget i Malmö samt Clemenstorget i Lund.

KRISTINA MATOUSCH

Konstnär
Invald vid Sammankomsten 25 april 2022

Sett över tid har Matousch i sitt arbete varit både konsekvent och kompromisslös. Hon har i alla sina projekt tagit både risker och förmått driva igenom komplexa och stramt hållna peformativa verk, som med sina strukturer om och om igen försatt betraktaren i en helt säregen och specifik position. Det är viktigt att nämna hur avgörande hennes metod och noggranna förberedelser gång på gång berett utrymmet för hennes verk att få full verkan tillsammans med publik, kontext och rum.

Kristina Matousch f.1974. Utbildad vid Kungl. Konsthögskolan 1995–2000. Representerad i bl.a. Moderna Museets och Malmö Konstmuseums samlingar.

www.matousch.com