INVALDA LEDAMÖTER UNDER 2023

Leif Holmstrand. Foto: Björn Fritz.

LEIF HOLMSTRAND

Konstnär
Invald vid Sammankomsten 27 november 2023

Leif Holmstrand är ytterst produktiv och har skapat ett omisskännligt konstnärskap med internationell bärighet, det är säreget och unikt. Han arbetar med performance, skulptur, teckning, text och musik. I hans objekt står materialet i centrum – garnet, textilen, de svarta plastpåsarna, barnvagnarna, repen, skräpet.

Återkommande teman är – det rituella, våldet, kroppens och sinnets utsatthet, den gränsöverskridande könstillhörigheten, sopor som kulturens och livets yttersta konsekvens – men också en djupt inkännande förståelse för människans villkor, värme och medkänsla.

Leif Holmstrand, f 1972, utbildad vid Konsthögskolan i Malmö och Norrköpings konstskola. Hans verk är representerade på Moderna Museet, Zarya Center for Contemporary Art i Vladivostok, Malmö konstmuseum och Statens Konstråd. Leif Holmstrand har gett ut ett fyrtiotal diktsamlingar och romaner mm och även släppt musikalbum. Han tilldelades nyligen Barbro & Holger Bäckströms stipendium och Ekelöfpriset.

www.leifholmstrand.se

Louise Masreliez. Foto: Johan Fowelin.

LOUISE MASRELIEZ

Arkitekt
Invald vid Sammankomsten 27 november 2023

Materialitet, rumslig klarhet och omsorg om detaljer är tydliga kännetecken för Louise Masreliez arkitektur. Hon har en specialitet inom byggnadsvård samt ombyggnader och verkar inom ett vitt fält med allt ifrån skolor, museer, publika byggnader och bostäder till utställningar och inredningar. Röhsska museet, Bonniers Konsthall, Moderna Museet och Världskulturmuseet är projekt där Louise Masreliez har arbetat med publika delar och utställningar.

År 2002 var Louise Masreliez med och grundade Marge Arkitekter. Exempel på projekt där hon har haft en ledande roll i samarbete med sina kollegor är båtterminalerna på Strömkajen i Stockholm och Naturum Trollskogen på norra Öland.

Louise Masreliez, f 1968. Arkitekt SAR/MSA. partner och grundare i Marge Arkitekter. Har examen från arkitekturskolan på KTH och har även studerat Restaureringskonst på Kungl. Konsthögskolan samt studerat i Köpenhamn och USA. Hon har tidigare varit ledamot i Kasper Salin-prisets jury samt ordförande i Stockholms Arkitektförening och Sveriges Arkitekter. 2016 mottog Louise Masreliez Prins Eugen-medaljen tillsammans med kollegorna på Marge Arkitekter.

Patrick Amsellem. Foto: Emma Krantz

PATRICK AMSELLEM 

Hedersledamot
Invald vid Sammankomsten 24 april 2023

Patrick Amsellem var chef för Skissernas Museum i Lund under nio år (2012–2020) och förvandlade museet från ett slumrande arkiv till ett attraktivt besöksmål; detta utan att det unika museet förlorade några av sina kvaliteter. Tvärtom så balanserades forskningsmöjligheterna med publika evenemang och den redan internationellt uppmärksammade samlingen gjordes tillgänglig för en ständigt växande publik. Med stor erfarenhet av utbildning och arbete i utlandet tillförde han inte bara en utblick mot världen utan även en insikt i det mångkulturella och globala synsätt som nu utgör varje museums medvetandebas.

Patrick Amsellem f 1969, har doktorerat i konstvetenskap och arkitekturhistoria vid New York University. Han har tidigare varit intendent vid Brooklyn Museum of Art samt arbetat vid Malmö Konsthall och Rooseum. Patrick Amsellem är sedan 2020 direktör för Statens Konstråd.

Bella Rune. Foto: Rickard L. Eriksson.

BELLA RUNE

Konstnär
Invald vid Sammankomsten 24 april 2023

Bella Rune experimenterar med olika material och tekniker i sitt skapande av skulpturer, ofta med performativa inslag eller ursprung. Hennes praktik söker kopplingar mellan hantverk, samtid och platsen för vilket verket skapas och det levande som befolkar den. Textilen löper som en röd tråd i hennes arbete, både som metafor, material, teknik och som en lins för att undersöka människans historia och framtid. Rune intresserar sig för hur nya digitala medier (Augmented Reality), kan användas för att koppla samman en fysisk verklighet med en virtuell värld. Ett exempel är appen Konsekvensanalys som finns permanent installerad på Handelshögskolan i Stockholm och har ingått i flera utställningar på museer.

Bella Rune f. 1971, utbildad vid Chelsea College of Art. Hon arbetade som professor i textil på Konstfack mellan åren 2012 och 2022 där hon på ett framgångsrikt sätt öppnade upp fönstret mellan de olika avdelningarna och var medskapare av den nya masterutbildningen CRAFT. Hennes verk finns representerade på bland annat Moderna Museet, Göteborgs konstmuseum och Malmö konstmuseum.

www.bellarune.com
@bellarune

JOHAN ARRHOV 

Arkitekt
Invald vid Sammankomsten 25 april 2023

Johan Arrhov driver arkitektkontoret Arrhov Frick sedan 2010 som har ritat ett flertal egensinniga och intressanta byggnader som nått stor internationell uppmärksamhet. 2018 blev kontoret utnämnt till ”Årets arkitekt” av tidningen Residence. Arrhov Frick är det första nordiska arkitektkontoret som fått två monografier utgivna om sina arbeten; 2G International Architectural Magazine (2018) och av det prestigefyllda förslaget El Croquis (2022). Kontoret har nominerats till European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2019 och 2022.

Johan Arrhov f. 1979, tog sin masterexamen i arkitektur från Kungliga Tekniska Högskolan 2007. Han är involverad i den akademiska diskursen och föreläser regelbundet runt om i världen om sina arbeten och teorier. Sedan 2021 är han utsedd visiting professor vid Accademia di Architettura di Mendrisio, Schweiz, och driver en forskningsbaserad studio som tar upp frågor om nödvändiga förändringar i beteenden, förenklade konstruktioner för att uppnå relevant, hållbar och vacker arkitektur.

INVALDA LEDAMÖTER UNDER 2022

David Neuman. Foto: Mathias Johansson.

DAVID NEUMAN

Hedersledamot
Invald vid Sammankomsten 28 november 2022

1987 var David Neuman medgrundare till Magasin 3 Stockholm Konsthall, numera benämnt Magasin III Museum for Contemporary Art. Neuman var chef för institutionen från 1987 till 2017 och är nu dess styrelseordförande. I en tid innan lågprisflyg och digitala medier krympt alla avstånd både fysiskt och mentalt tillgängliggjorde konsthallen ett stort antal internationella konstnärer i Stockholm med utställningar på en institutionell nivå i en klass för sig.

David Neuman har medverkat till att starta den internationella Masterutbildningen i Curating Art vid Stockholms universitet samt konsthallen Accelerator ute på Frescati.
Ett ytterligare djupt engagemang för David Neuman är som arbetande styrelseordförande i Stiftelsen Judiska museet i Stockholm där hans arbete lett till en nyetablering av museet i en historisk miljö i Gamla stan.

David Neuman, f. 1955. Affilierad professor och hedersdoktor vid konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Styrelseordförande för Stiftelsen Judiska museet i Stockholm och Magasin III Museum for Contemporary Art.

NIELS DE BRUIN 

Arkitekt
Invald vid Sammankomsten 25 april 2022

Niels de Bruin har över 20 års erfarenhet som landskapsarkitekt i ett brett spann av olika roller och engagemang. Han arbetar huvudsakligen med det offentliga rummet; torg, parker, promenader – ett ämnesområde som är högst aktuellt i dagens stadsbyggande. Han är intresserad av hur människor använder gator, platser och torg och hur arkitekter kan hjälpa till att göra livsmiljön attraktiv och användbar. De Bruin är aktiv på deltid i undervisningen på arkitektskolan i Lund. Han har erfarenhet som tävlings- och utvecklingsansvarig på White i Malmö samt inom Moviums ledningsgrupp för forskningsanslag.

Niels de Bruin, f 1976. Arbetar sedan 2022 på Kragh Berglund. Medlem i Sveriges Arkitekter. Utbildad vid Wageningen Univ. Holland, Konstakademien i Köpenhamn och har en Master of Science från SLU Alnarp. Exempel på projekt med komplicerade förutsättningar vad gäller spårtrafik är St Johannesplan/ konsthallstorget i Malmö samt Clemenstorget i Lund.

KRISTINA MATOUSCH

Konstnär
Invald vid Sammankomsten 25 april 2022

Sett över tid har Matousch i sitt arbete varit både konsekvent och kompromisslös. Hon har i alla sina projekt tagit både risker och förmått driva igenom komplexa och stramt hållna peformativa verk, som med sina strukturer om och om igen försatt betraktaren i en helt säregen och specifik position. Det är viktigt att nämna hur avgörande hennes metod och noggranna förberedelser gång på gång berett utrymmet för hennes verk att få full verkan tillsammans med publik, kontext och rum.

Kristina Matousch f.1974. Utbildad vid Kungl. Konsthögskolan 1995–2000. Representerad i bl.a. Moderna Museets och Malmö Konstmuseums samlingar.

www.matousch.com