ROLF SCHOCKPRISTAGARE

Priset i logik och filosofi

Priset utdelas till en person som belöning för ett eller flera arbeten inom prisområdet. Pristagarna utreds och föreslås av Kungl. Vetenskapsakademien.

Priset i matematik

Priset utdelas till en person som belöning för ett eller flera arbeten inom prisområdet. Det kan delas mellan flera personer om de gemensamt författat ett av de prisbelönade arbetena. Pristagarna utreds och föreslås av Kungl. Vetenskapsakademien.

Priset i de visuella konsterna

Priset utdelas till bildkonstnär eller arkitekt, och pristagarna utreds och föreslås av Kungl. Akademien för de fria konsterna.

Priset i de musikaliska konsterna

Priset utdelas till instrumentalist, sångare, tonsättare eller annan som, genom sin verksamhet inom eller för någon av de musikaliska konstarterna, bedöms ha främjat dessa eller en del av dem på ett betydelsefullt sätt. Pristagarna utreds och föreslås av Kungl. Musikaliska Akademien.

Pristagare

Lista över alla pristagare inom alla prisområden

Pristagare i de visuella konsterna