ANNE LACATON OCH JEAN-PHILIPPE VASSAL

Rolf Schocks pris i de visuella konsterna 2014 tilldelas Anne Lacaton och Jean-Philippe Vassal

för arkitektduons lyhörda arbete med att framhäva platsens röst och samtidigt prägla den med en tydlig signatur. Framsynt ställer man sig i direkt dialog med användarna och de boende och ser värdet av att behålla och utveckla det redan befintliga.

De franska arkitekterna Anne Lacaton och Jean-Philippe Vassal har samarbetat sedan skoltiden i mitten av 1980-talet. Idag drivs verksamheten i den gemensamma arkitektbyrån Lacaton & Vasall i Paris.

Kännetecknande för deras projekt är den nära dialogen med användaren, stor hänsyn till det sociala sammanhanget och tydlig anknytning till platsen. Arbetsprocessen kan liknas vid manusförfattarens som ställer samman delmoment under ett övergripande motiv eller berättelse (narrativ). Nyckelorden är enkelhet, närhet, trivsel och användarvänlighet.

Arkitektduon väcker också intressanta frågor kring stadsbyggnadsfrågor med sin mer lågmälda och inkännande arkitektur genom att varsamt ta vara på platser och befintliga byggnader och snarare utgå från dem än att riva och bygga nytt. Deras arbete bidrar till en angelägen debatt och diskussion om ett samhälles långsiktiga hållbarhet, och förnyelse av befintliga byggnader för att möta ständigt växande behov av kontinuerligt underhåll och utveckling i kombination med knappa resurser.

Materialvalen är ofta billiga och enkla. En karaktäristisk signatur är fasadelement av polykarbonat och glas. Boendekvaliteten höjs med utanförliggande ytor och tillägg till byggnadens befintliga kropp. En konstruktiv uppriktighet präglar arkitekturen och skapar en ryggrad som möjliggör ett flexibelt nyttjande av ytorna. Deras radikalt avskalade omgestaltning av Palais de Tokyo i Paris (2002–2012) väckte först förundran men har därefter blivit mycket uppskattad som scen för samtida konst och kultur.

Bland Lacaton och Vassals övriga projekt kan nämnas Place Léon Aucoc, Bordeaux (1996) och Tour bois le Prêtre transformation Paris 17 (2011).

Anne Lacaton är född 1955 i Saint Pardoux (Dordogne), Frankrike, och tog examen i arkitektur 1980 vid École nationale supérieure d’architecture de Bordeaux och i stadsplanering 1984 vid Université de Bordeaux. Hon har varit gästprofessor vid École polytechique fédérale de Lausanne (2004, 2006 och 2010–2011), Harvard University och GSD Studio i Paris (2010–2011). Sedan 2007 är hon gästprofessor vid Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

Jean-Philippe Vassal är född 1954 i Casablanca, Marocko, och tog examen i arkitektur 1980 vid École nationale supérieure d’architecture de Bordeaux. Han har varit stadsarkitekt i Niger, Västafrika (1980–1985) och gästprofessor vid arkitekturskolor i Versailles (2002–2006) och Bordeaux (1992–1999), med flera. Sedan 2012 är han professor vid Universität der Künste i Berlin.

www.lacatonvassal.com

Foto: Stiftung HfG Ulm
Foto: Stiftung HfG Ulm