oktober 2021

lör16okt(okt 16)12:00lör20nov(nov 20)16:00Phantom HeartStina Persson, utställningsstipendiat16 oktober - 20 november Typ av Arrangemang:Utställning

Info

Jag arbetar främst med skulptur, ofta med utgångspunkt i befintliga objekt. Genom praktiska och mentala strategier tar jag mig omsorgsfullt in i deras form och varande och påverkar vår uppfattning av dem.

I utställningen Phantom Heart möter vi verk som utgår från befintliga skulpturer föreställande flickor eller kvinnor. Dessa skulpturer som å ena sidan är till för oss, att betrakta och spegla oss i – står samtidigt bredvid vår värld och tycks stilla glida genom den. Vi får kontakt, men ändå inte.

Verken i Phantom Heart är gjorda utifrån tanken att skulpturen äger ett inre. En själslighet eller ett rum att gå in i. Var finns ingången?

Stina Persson

Stina Persson, f. 1983, verksam i Stockholm och utbildad vid Umeå Konsthögskola och Konstfack i Stockholm. Hon är representerad med verk i Statens Konstråd och Stockholms konsts samlingar.

2019 mottog Stina Persson Konstakademiens utställningsstipendium ur Gerard Bonniers fond. Stipendiet omfattar en utställning vid Konstakademien, medel för att genomföra utställningen samt en utställningskatalog. Samtliga verk är producerade för utställningen.