mars 2021

lör27mar(mar 27)12:00lör08maj(maj 8)16:00Kärlek, kropp och arbeteKonstnärlig forskning i en osäker tid27 mars - 8 maj Typ av Arrangemang:Utställning

Info

Stor konstnärlig spännvidd och ett undersökande förhållningssätt. Grupputställningen, och samarbetet mellan Kungl. Konsthögskolan och Konstakademien, Kärlek, kropp och arbete – Konstnärlig forskning i en osäker tid, befinner sig långt från ett slutet seminarierum på förnämt avstånd från tidens brus. I stället står den mitt i samtidens svåra frågor.

Etablerandet av den konstnärliga forskningen i Sverige är en del av en förskjutning av konstfältet. Konstnärer söker sig mot nya områden, nya sätt att arbeta. Rörelsen möjliggör för möten med en bredare samhällelig kontext; vi ser nya sammanhang för konstnärer att arbeta som ligger utanför den traditionella ateljésituationen. För den experimentella och forskande konst som haft svårt att hitta en plats inom de traditionella förmedlingskanalerna kan konsthögskolornas forskningsmiljö bli en viktig knytpunkt. Möjligheten att både vända sig inåt i lärande och samtidigt öppna sina dörrar i samtal med världen ger möjligheter till fördjupande arbete med och om konst. I ett pågående samarbete mellan Kungl. Konsthögskolan och Konstakademien möter besökaren via grupputställningen Kärlek, kropp och arbete – Konstnärlig forskning i en osäker tid en konsthögskola som sporrar till rörlighet och öppenhet mellan undervisning och forskning, ateljé, akademi och utställningsplats, mellan lärosätet och en större värld. Inbjudan till att ställa ut har denna gång gått till de forskare som vid Kungl. Konsthögskolan driver eller nyligen har avslutat ett externt finansierat forskningsprojekt.

De deltagande konstnärerna delar alla ett starkt engagemang i tidens angelägenheter. Återkommande är kroppens utsatthet i olika system, såväl politiska, teknologiska, vetenskapliga, som konstnärliga. Oblyga besök i andra discipliners språkbruk öppnar för omtumlande perspektivskiften. Hållningen motsvarar den frihet som den konstnärliga forskningen ges vid Kungl. Konsthögskolan, en insikt om att ett forskningsområde bara kan bli verkligt nydanande om den får hitta sina egna obrutna vägar. I Konstakademiens salar kommer både utställningens och konstskolans historiska beroende och förändring över tid vara påtagligt närvarande. Den öppna form som flera av verken har, genom att vara oavslutade och fortfarande del i en pågående forskningsprocess, bryter mot en museologisk tradition av att uppvisa avslutade objekt. Utställningen tar också plats i ett digitalt rum, om något ett tecken i tiden. Performativa verk och ett program av samtal kommer på grund av den pågående pandemin uppföras för en mindre publik och samtidigt strömmas online.

Medverkande:
Annika Larsson
Björn Larsson & Carl Johan Erikson
Filippa Arrias
George Kentros
Goldin+Senneby
Karin Hansson
Mara Lee
Nils Claesson
Per Hasselberg
Petra Bauer & Marius Dybwad Brandrud
Shiva Anoushirvani
Åsa Andersson Broms

Kurator: Sara Arrhenius
Producenter: Meryem Saadi, Silvia Thomackenstein

Bildtext: ”Work a Work (Konstnärlön)”