Mångudinnan Selene

I Pergamonmuseet i Berlin finns sedan mer än hundra år ett imponerande altare till Zeus ära, framgrävt under ledning av tyska arkeologer. I kolossal högrelief böljar kampen mellan de grekiska gudarna och deras motståndare giganterna fram runt konstruktionen, med en enorm trappa i mitten. Även om gudarnas seger aldrig betvivlas, så skildras fienden ändå som stark och farlig. Bland de lugnare figurerna i verket finns mångudinnan Selene ridande genom natten.

I den politiskt kaotiska tiden kring 200 f. Kristus sökte sig många tillbaka de äldre grekiska gudarna. Kungen av Pergamon reste ett altare till den högste guden Zeus, som han hoppades skulle beskydda staten i orostider. Altaret var vida känt och kallas i Bibelns Uppenbarelsebok för ”Satans tron”.

Så vitt vi vet var Selene den enda större avgjutning från Pergamonaltaret som Konstakademien förvärvat. Hon fanns här 1904 och hörde troligen till de sista stora avgjutningar som köptes, innan det obligatoriska tecknandet efter antika gipser försvann från Konsthögskolans schema.