maj 2022

lör14maj15:0016:00VANDRING GENOM KONSTAKADEMIENS HUSHörsalen14 maj

Info

Föreläsning, mini-utställning och vandring

Medverkande:
Svante Helmbaek Tirén, curator och skribent
Eva-Lena Bengtsson, tidigare intendent vid Konstakademien

Lördag 14 maj kl 15–16
Konstakademiens hörsal
Fri entré
Ingen förbokning krävs men begränsat antal platser.

Hur kan man tolka ornamentik i en gammal byggnad?
Vad kan man göra för att förstå mer om de olika ornamentens och dekorationernas betydelse?

Konstakademiens hus är ett spännande exempel när man vill studera tillämpningen av ornamentik. Huset fick sin nuvarande utformning på 1890-talet då arkitekten Erik Lallerstedt skapade ett ambitiöst dekorativt program såväl exteriört som interiört med ornamentik hämtad ur den italienska renässansen.

I Konstakademiens samlingar finns dessutom teckningar, ritningar, mönsterblad och studier ornamentik som ger ytterligare ledtrådar till de idéer som låg bakom dekorationskonsten kring denna tid. 

En föreläsningsserie om dekorationskonstens historia 

Överallt i äldre konst och arkitektur hittar vi ornamentik av olika slag. Det som vi idag kallar för “krusiduller” eller “pynt” på till exempel husfasader, takstuckaturer, snickerier, inredning och mycket annat var delar av en stor och levande formvärld av ornament. Vissa av dem hade rötter tillbaka till antiken och forntiden medan annat var nya uttryck som lades till kontinuerligt – ända tills ornamentiken mer eller mindre avskaffades som konstart på 1900-talet. 

Idag är det många som fascineras av ornamentikens myllrande rika formförråd samtidigt som det ofta kan vara svårt att förstå sig på. Vad hade alla dessa ornament för funktioner eller budskap? Varför ansågs de vara så viktiga och vilken betydelse hade de för olika tiders tankar om arkitektur, konst och kultur?

I tre samtal går vi på djupet med några av historiens vanligaste ornamenttyper. Från renässansens grotesker till rokokons rocailler och det sena 1800-talets smältdegel av stilar och ornamentik ger vi exempel på hur man kan förstå mer av dekorationskonstens betydelse och hur man kan tolka den. 

Svante Helmbaek Tirén, samtalsledare

I föreläsningsserien Ornamentets anatomi ingick även:

> Rocaillen – en djupdykning i rokokons formvärld
Tisdag 12 april

> Grotesken
Tisdag 26 april