februari 2021

tis16feb(feb 16)11:00sön14mar(mar 14)16:00Salad HilowleVanus Labor16 februari - 14 mars Typ av Arrangemang:Utställning

Info

Utställningen Vanus Labor, som öppnar 16 februari på Konstakademien, genomförs som en del av Bernadottestipendiet vilket tilldelades konstnären Salad Hilowle 2020 för hans arbete med att synliggöra människor med afrikanskt ursprung i svensk konsthistoria. 

Salad Hilowle har under en tid studerat äldre målningar och skulpturer vars motiv är människor med afrikansk diaspora i svensk konsthistoria. Genom research av bilder och texter om dessa personer vill Salad Hilowle i ett film- och fotoprojekt fördjupa och gestalta denna del av afrosvenskars vara inom konsten.

Jag som en utaf de svarta,
obekant med landets sed.
Gjör en önskning i mitt hjerta.

Gustaf Badin 1764

Titeln Vanus Labor [Fåfängans möda] är hämtad från David Klöcker Ehrenstrahls verk från slutet av 1600-talet föreställande en grupp vita barn som tvättar ett svart barn. I podden Konstnärskapet berättar Salad Hilowle om utställningen. 

Till utställningen görs en katalog med texter av Ulrika Flink, Maria Lind, Mårten Snickare och Fredrik Svensk. > Till katalogen

Salad Hilowle, född 1986 i Mogadishu och uppvuxen i Gävle, tog våren 2020 sin masterexamen i fri konst vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Han har tidigare studerat vid Konstfack, Linköpings universitet och Glendale Community College, Los Angeles.

OM BERNADOTTEPROGRAMMET

Kungl. Akademien för de fria konsterna, Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har sedan 2016 ett gemensamt stipendieprogram med syftet att fördjupa akademiernas samverkan och ett akademiöverskridande arbete till gagn för forskare och yngre konstnärliga utövare.

Konstakademiens stipendiater inom Bernadotteprogrammet disponerar en ateljé på Fredsgatan 12 under stipendieåret samt erhåller var sitt ettårigt arbetsstipendium. Stipendiet har till syfte att bidra till möten mellan konstarter och tvärvetenskaplig utveckling och ger möjligheter till utställningar, seminarier, konferenser med mera, i samverkan med de övriga akademierna och deras stipendiater.

> Läs mer om Bernadotteprogrammet