januari 2021

tis12jan(jan 12)12:00sön07feb(feb 7)16:00Michael CedlindFilmstaden12 januari - 7 februari Typ av Arrangemang:Utställning

Info

Michael Cedlind tilldelades Bernadottestipendiet 2020 för ett projekt som kretsar kring filmens förmåga att förmedla kunskap. Utställningen Filmstaden genomförs som en del av Bernadottestipendiet.

Michael Cedlind, född 1986 i Stockholm, tog sin masterexamen i konst vid Konstfack 2019. Han har fil. kand i litteraturvetenskap vid Linköpings universitet och har studerat vid Akademin för konst, arkitektur och design i Prag.

Hans projekt kretsar kring filmens förmåga att förmedla kunskap. Med utgångspunkt i tidig film, och tekniken för rörlig bild, reflekterar han över filmens funktion för minne och tänkande genom att tillvarata teori från litteraturens kompetensområde. Det reflekterar även musikens relation till rörlig bild samt filmens sociala roll i svensk folkkultur. Utställningen genomförs som en del av Bernadotteprogrammet.

Spela videoklipp

Filmstaden
Video (HD, 26 min), blandade material.

En berättelse som utspelar sig i det dunkla utrymmet bakom duken. Ett försök att locka fram maskinens bortträngda självmedvetenhet i ljuset. Ett slags terapi för en teknik förlorad i vinden. En meditation över videoformatet DV, dess oförmåga att skilja på gott och ont, rik och fattig, roligt och tråkigt.

Arbetet utgår från uppkomsten av rörlig bild och dess tekniska, narrativa och rumsliga möjligheter att utforska gränsen mellan det verkliga och det som verkar verkligt. Rörlig bild som ett sätt att tänka och vara på. Bildmaterialet har tillkommit i ateljé och i fält. En spirituell vägledning har varit metoden att redigera film med hjälp av optisk printer. Den rörliga bilden är inskriven i hårddiskens minne men också något som framförs i ett föränderligt nu. Denna spänning mellan det nedtecknade, det betecknade och det betecknande ger möjlighet att både upptäcka det bekanta och känna igen det obekanta.

Michael Cedlind

 

OM BERNADOTTEPROGRAMMET

Ateljéstipendium med syfte att bidra till möten mellan konstarter och tvärvetenskaplig utveckling 

Kungl. Akademien för de fria konsterna, Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har sedan 2016 ett gemensamt stipendieprogram med syftet att fördjupa akademiernas samverkan och ett akademiöverskridande arbete till gagn för forskare och yngre konstnärliga utövare.

Konstakademiens stipendiater inom Bernadotteprogrammet disponerar en ateljé på Fredsgatan 12 under stipendieåret samt erhåller varsitt ettårigt arbetsstipendium. Stipendiet medger även möjligheter till utställningar, seminarier, konferenser med mera, i samverkan med de övriga akademierna och deras stipendiater.

Motivering
Michael Cedlind har tilldelats Bernadottestipendiet för sitt konstnärliga arbete vilket drivs av en strävan av att kartlägga verkligheten realistiskt och sakligt. Michael Cedlind följer en tradition av pionjärer, såsom Dan Graham och Nam June Paik, där avfilmad kropp, rumslighet och populärkultur examineras och gestaltas. Men konstnären gäckar betraktaren med sitt påstående. Med utgångspunkt i sin lekfulla, taktila och egensinniga bearbetning av bild, ljud och text lockas betraktaren in i en av konstnären skapad verklighetsfilm.


> Läs mer om Bernadotteprogrammet