augusti 2023

lör26aug(aug 26)00:00lör30sep(sep 30)00:00Anastasia AxSettlers 26 augusti - 30 september Typ av Arrangemang:Utställning

Info

Foto: Knotan

Transformation lördag kl. 13 
Varje lördag gör Ax en intervention under vilken installationen bearbetas och förändras.

Finissage fredag 29 sept kl.17-20
Ljudperformance med konstnär Marja- Leena Sillanpää och kompositör Maria W Horn samt efterföljande konstnärsamtal med hedersledamot Sara Arrhenius. > Läs mer

PRESS
Skrivet om utställningen:
> Omkonst
> Konsten.net
> DN

Pressbilder:
> Pressbilder

I utställningen Settlers intar Anastasia Ax Konstakademiens rum med bland annat gips och betong för att bygga upp en plats där undersökning, uppgörelse och omvandling får lov att ske under utställningsperioden.

Ax arbetar återkommande med standardiserade format och material ämnade för olika typer av industrier eller byggnationer av vilka hon konstruerar konkreta förutsättningar att interagera med i sina emotionellt laddade performanceverk. Cirkulära processer som möjliggör återbruk av material och även sammanlänkandet av nytt och gammalt arbete är betydelsefulla för Ax konstnärskap. Materialet använt i Settlers är delvis sådant som bortsorterats av producenten, det som vid utställningens slut inte kan returneras får nytt liv i Ax ateljé. Den röda järnoxiden som går genom installationen syns även i Brottyta, Ax permanenta installation på Väpnarplan i Stockholm.

På Konstakademien väljer Ax att bygga upp arkitektoniska strukturer av block i lättbetong som får agera ramverk för utställningen. Strukturerna är ofärdiga men för ändå tankarna till planerade byggnader. I Settlers är dessa konstruktioner och dess omgivande landskap som kvarlämningar av drömmar eller minnen; berättande men funktionellt ologiska. De existerar som abstrakta symboler av någonting planlagt och kontrollerat.

Bland tornande strukturer finns sanddynor av betongkross och gjutna rundade former vars likhet med skallar eller ägg manar till omtanke och skydd, även de delar av en symbolisk hierarki som kan representera både ett känslomässigt och ett samhälleligt system.

Under utställningens gång kommer Ax att återbesöka platsen för att genom utforskande ingrepp kartlägga dess innebörd och därigenom sortera in den i en ny intuitivt beslutad ordning. Ett metaforiskt omarbetande av de styrande mekanismer som existerar inom och utom oss. Utställningen avslutas med en performance där de rådande förutsättningarna bearbetas.