augusti 2023

lör26aug(aug 26)00:00lör30sep(sep 30)00:00Anastasia AxSettlers 26 augusti - 30 september Typ av Arrangemang:Utställning

Info

I utställningen Settlers intar den Stockholmsbaserade konstnären Anastasia Ax Konstakademines rum med bland annat gips, betong och marmor för att bygga upp en plats där undersökning, uppgörelse och omvandling får lov att ske under utställningsperioden.

Ax arbetar återkommande med standardiserade format och material ämnade för olika typer av industrier eller byggnationer av vilka hon konstruerar konkreta förutsättningar att interagera med i sina emotionellt laddade performanceverk. Cirkulära processer som möjliggör återbruk av material och även sammanlänkandet av nytt och gammalt arbete är betydelsefulla för Ax konstnärskap. Materialet använt i Settlers är delvis sådant som bortsorterats av producenten, det som vid utställningens slut inte kan returneras får nytt liv i Ax ateljé. Den röda järnoxiden som går genom installationen syns även i Brottyta, Ax permanenta installation på Väpnarplan i Stockholm.

På Konstakademien väljer Ax att bygga upp arkitektoniska strukturer av block i lättbetong som får agera ramverk för utställningen. Strukturerna är ofärdiga men för ändå tankarna till planerade byggnader. I Settlers är dessa konstruktioner och dess omgivande landskap som kvarlämningar av drömmar eller minnen; berättande men funktionellt ologiska. De existerar som abstrakta symboler av någonting planlagt och kontrollerat, en auktoritär ordning som luckrats upp till beståndsdelar.

Bland tornande strukturer finns sanddynor av marmorkross och gjutna rundade former vars likhet med skallar eller ägg manar till omtanke och skydd, även de delar av en symbolisk hierarki som kan representera både ett känslomässigt och ett samhälleligt system.

Under utställningens gång kommer Ax, i tre akter, att återbesöka platsen för att genom utforskande ingrepp kartlägga dess innebörd och därigenom sortera in den i en ny intuitivt beslutad ordning. Ett metaforiskt omarbetande av de styrande mekanismer som existerar inom och utom oss. Utställningen inleds och avslutas med en performance, den senare i konsertform, där de rådande förutsättningarna bearbetas.