mars 2022

lör19mar(mar 19)12:00lör30apr(apr 30)16:00The Perceptualist view of intuitionHanna Zelleke Collin - Stipendiat inom Bernadotteprogrammet19 mars - 30 april Typ av Arrangemang:Utställning

Info

Sex landskapsmålningar fungerar som utgångspunkt för en undersökande måleripraktik där frågan om förhållandet mellan intuition och perception, materiell och abstrakt verklighet, är central. Med ”The Perceptualist view of intuition” beskriver filosofen Elijah Chudnoff en syn på intuition som en kategori intellektuella perceptioner med gemensam fenomenologi.

Perspektivet på intuition innebär att intuitioner ger oss tillgång till abstrakt verklighet på ett liknande sätt som perceptioner ger oss tillgång till materiell verklighet. Landskapsmålningarna fungerar som ramverk för en måleripraktik som låter det inre och yttre seendet vandra mellan allt från dukens yta till ateljerummet och vidare över afforable artfair-skylten på skeppsbron, en bok om norden 2030, politisk estetik och målningens språkliga egenskaper.

Intrycken landar som perceptioner eller perceptuella minnen men blir samtidigt en del i den egna tankestrukturen eller handens rörelse. Intuitionen leder blicken men också formen för förståelsen av intrycken. Förhållandet mellan abstrakt och materiell verklighet tar sig i utställningen uttryck genom målningarna som materiella formationer av intryck och genom abstrakta eller konceptuella förhållningssätt till dukrummet som yta.

Att omfamna, omformulera eller ge form och substans åt formlös perception eller begreppslös intuition blir en fråga om verklighet och där fungerar den konstnärliga intuitionen som medskapare, snarare än sanningssägare.

Hanna Zelleke Collin

Hanna Zelleke Collin, "Apricot brandy", 2021, 20x20 cm.
Hanna Zelleke Collin, "The perceptualist view of intuition 03" 2021, 22x24 cm.

OM BERNADOTTESTIPENDIET

Kungl. Akademien för de fria konsterna, Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har sedan 2016 ett gemensamt stipendieprogram med syftet att fördjupa akademiernas samverkan och ett akademiöverskridande arbete till gagn för forskare och yngre konstnärliga utövare.

Stipendiet omfattar 120 000 kronor ur Axel Hirschs donationsfond, ett års ateljévistelse samt en utställning vid Konstakademien.

Hanna Zelleke Collin tilldelades Bernadottestipendiet 2021

för sitt konstnärliga arbete, Intuition och perception i teckning och måleri, grundat i teoretisk filosofi. Projektet rör sig kring vilken roll den konstnärliga intuitionen kan ha inom andra kunskapsområden. Ämnets svårgripbara karaktär och målsättning skapar intresse och nyfikenhet där konstnärens målningar både blir till forskningsmaterial och utsaga inom ämnessfären. Verken utstrålar integritet, känslighet och lyser med en lågmäld dragningskraft.

Hanna Zelleke Collin, född 1987 i Stockholm, tog sin Kandidatexamen vid Konstfack 2012 samt Kandidatexamen vid Stockholms universitet, Teoretisk filosofi, 2020.

Frågeställningar om hur fenomenet intuition skiljer sig åt inom olika ämnesområden har givit en filosofisk metod i relation till den konstnärliga måleriprocessen hos konstnären vilken även kretsar kring hur matematisk intuition påverkar förståelsen för bildytan.

Konstnären formulerar frågor kring hur intuition kan förstås utifrån frågan om alternativen; en enhetlig teori eller ämnesspecifikt, då olika typer av intuitioner beskrivits som olika fenomen inom varierade kunskapsområden.