mars 2022

lör19mar(mar 19)00:00lör30apr(apr 30)00:00SPLIT ANIMALJoanna Lombard - utställningsstipendiat19 mars - 30 april Typ av Arrangemang:Utställning

Info

Performanceläsning
Lördag 30 april kl 13 aktiverar Joanna Lombard verket AAO.

Visning
Lördag 30 april kl 14 visar Joanna Lombard sin utställning.

Fri entré, ingen förbokning krävs

 

Frågan om identitet och ursprung har alltid intresserat människan, men i dagens värld där det fysiska jaget samsas med ett digitalt ”jag” har frågan blivit än mer mångbottnad och svår att greppa. Om modernismens konstnärer letade efter det autentiska och ursprungliga är utgångspunkten en annan idag. Det digitala jaget och dess upplevelser online är för många människor lika verkliga som det som sker på det strikt fysiska planet. Genom utställningen SPLIT ANIMAL ( vars titel kom till konstnären i en dröm) närmar sig Joanna Lombard denna mångfacetterade tillvaro. Född i 1970-talets alternativa mylla inspireras Joanna Lombard av gruppterapeutiska metoder från sin barndoms kollektiv- boende, samtidigt som hon utforskar den digitala världens möjligheter till överskridande subjektiviteter och kollektivt varande.

Fysiologiska och emotionella tillstånd återskapas, dubbleras och digitaliseras, liksom gruppterapins sociala iscensättningar lekte och utforskade mänskliga drivkrafter i ett fysiskt rum. Sceniska brottstycken och fragment kastas om och revideras, smälter samman och föds på nytt. Alltid en, alltid alla, igen och igen.

Sarah Guarino Werner

Joanna Lombard, f. 1972 i Algeriet,  uppvuxen och verksam i Stockholm, Sverige. Magisterexamen från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Postmaster: The Photographic Artist’s Book: Dissemination in a Digital Landscape, Kungl. Konsthögskolan 2018.

2019 mottog Joanna Lombard Konstakademiens utställningsstipendium ur Gerard Bonniers fond. Stipendiet omfattar en utställning vid Konstakademien, medel för att genomföra utställningen samt en utställningskatalog.