januari 2020

ons29jan18:0019:00Ornamentik genom tiderna: dekorationskonstens begrepp och historiaHörsalen18:00 - 19:00 Typ av Arrangemang:Föreläsning

Info

Välkommen till Konstakademiens serie av föreläsningar, visningar och paneldiskussion om det ornamentala som mer än ytligt pynt.

 

Konstakademiens Hörsal kl. 18.00 under tre onsdagar:
29/1 Ornamentik genom tiderna: dekorationskonstens begrepp och historia
26/2 Bland grotesker, voluter och akantusslingor: ornamentskatter i Konstakademiens samlingar
25/3 Ornamentikens samtid och framtid? En diskussion om det dekorativas möjligheter 

Före modernismens genombrott var ornamentiken en självklar del av arkitektur, konst och konsthantverk. Som ämne studerades den både praktiskt och teoretiskt och på Konstakademien fanns tidvis en ornamentskola som fördjupade kunskapen om dekorationskonstens uttrycksmöjligheter.

Idag har mycket av kunskapen om det ornamentala försvunnit, inte minst efter 1900-talets avfärdande av dekorationen som ytlig och irrationell. Men under senare år har ett intresse för dess historia vuxit fram, samtidigt som ornamentikens kreativa potential utforskas på nytt.


Ornamentik genom tiderna: dekorationskonstens begrepp och historia

Föreläsare: Svante H. Tirén, frilansande curator och skribent med inriktning på ornamentik och arkitekturhistoria
Datum: 29 januari
Plats: Konstakademiens Hörsal
Tid: kl. 18.00 – 19.00
Fri entré

Vad är egentligen ett »ornament«?
Hur kommer det sig att det förr fanns både ornamentskolor och ornamentlitteratur, medan man idag knappt talar om det ornamentala som annat än ytligt pynt?

Att följa ornamentikens historia är att närstudera en mångfald av uttryck och kreativa processer inom både arkitektur, konst och konsthantverk. Innan modernismen var det ornamentala en självklar del av konsten, som ägnades djupgående studier såväl praktiskt som teoretiskt.

I denna föreläsning följer vi historiska exempel på ornamentikens idéer och gestaltning för att vidga förståelsen kring dekorativa bortom ytan.