augusti 2023

lör26aug(aug 26)00:00lör30sep(sep 30)00:00Nils Olof HedenskogPAN VÄXTHUS FALLSTUDIER26 augusti - 30 september Typ av Arrangemang:Utställning

Info

Nils Olof Hedenskog / Bildupphovsrätt 2023.  Foto: Joakim Brolin.

I tre utställningsrum rör jag mig i olika bildvärldar som alla följt mig alltsedan jag gick ut Konsthögskolan 1986. Ibland har jag lämnat dem för andra projekt, med andra bildspråk och material, men alltid återkommit till dem igen efter en längre eller kortare tid. Nu visar jag för första gången dessa bildvärldar i en större helhet.

Mitt boende i provinsen, med ateljé och bostad inrymt i ett gammalt missions-hus, har möjliggjort ett arbete i stora format. Ett väl tilltaget svängrum har varit en betydande komponent i mitt kreativa arbete under mer än två decennier.

VÄXTHUS är en serie målningar som alla kretsar kring tornet. Ursprunget till sviten härrör från en etsning, Katedral, från 1984. I tornets arkitektoniska rumslighet har naturen funnit sitt eget ekosystem. Rummen utgör också en spelplats för ett sökande och i all mening lustfyllt måleri. Växtkraften
(fantasin) söker de mest oväntade former och relationer.

I fallet PAN letar jag mig tillbaka till 60-talet och Ray Bradburys novellsamling Den illustrerade mannen, som också filmatiserades med Rod Steiger i huvudrollen. I de olika berättelserna sker en förvandling när betraktaren av mannens illuminerade ryggtavla dras med in i en hallucinatorisk framtidsvision. Jag har i fyra målningar, med blottade ryggtavlor, arbetat med ett slags mentala projektioner, vilket också utgör grunden för en imaginär förvandling. Varje likhet med samtidens vurm för tatueringar är en ren tillfällighet.

Den bärande delen i avdelningen FALLSTUDIER emanerar från ett filmklipp av den grekiske filmaren Theo Angelopoulos, nämligen Lenin, demonterad och transporterad på en pråm uppför floden Donau i kölvattnet av kriget på Balkan på 90-talet. Utifrån denna filmhistoriens mest gripande scen har jag gjort en serie variationer som alla kretsar kring floden, pråmen och överfarten.

I verket Fallstudie, fritt efter Aristide Malliol, ligger det en del fördjupning i historien kring modellen Dina Vierny. Vid våra vandringar längs gränsen mellan Katalonien och Frankrike kom vi en dag att helt slumpmässigt stöta på Musée Maillol beläget i utlöparen av Pyrenèerna nära Banyuls sur Mer.
I museets trädgård tronar en kraftfull skulptur av en sittande kvinna, där Dina Vierny suttit modell. Hennes minst sagt brokiga bakrund kom att göra ett starkt intryck på mig. Uppvuxen i Bessarabien, nuvarande Moldavien, i en judisk familj kom hon till Paris i mitten av tjugotalet. Som 15-åring träffade hon Aristide Maillol och blev snart hans modell och musa. Under den tyska ockupationen gick hon med partisanerna och kom då att, med stor framgång, smuggla flyktingar över gränsen till Spanien nära det bergspass där jag brukade göra mina vandringar på 80-talet.

Vid ett besök på MOMA i New York 2014 återsåg jag Dina Vierny, nu som modell för den brutalt anslagna skulpturen La Rivière. Väl hemma i Stocka tog jag så itu med en parafras på detta drabbande konstverk.

Konstforskning är en i allra högsta grad fri tolkning av Christian Erikssons skulptur med samma namn, placerad på höger sida om Nationalmuseums entré. Vid tiden för den stora renoveringen var den omsorgsfullt inplastad i lager på lager av byggplast. Utifrån ett simpelt mobilfoto ägnade jag ett halvår åt att försöka gestalta och förstå denna hemlighetsfulla skulptur. Fantasin for iväg åt alla håll och kanter. När den så en dag blev ”avtäckt” föll polletten ner och kännedomen om dess gestalt och namn gav den färdiga målningen ytterligare en oanad dimension.