oktober 2022

lör15okt(okt 15)00:00lör19nov(nov 19)00:00När postmodernismen kom till stan15 oktober - 19 november Typ av Arrangemang:Utställning

Info

Eva Löfdahl, Boplats Otto, 1980. Foto: Sven Åsberg

Det råder en egendomlig missuppfattning att högerpopulismens idéer om till exempel ”alternativa fakta” skulle ha sina rötter i en postmodernistisk samhälls- och kunskapssyn. Det finns också en viss lojhet i det svenska kulturlivet. Rapporter om rekordpriser på auktionshusen har blivit viktigare än vad som faktiskt sker i konstlivet. Media prioriterar säljande rubriker utan att fördjupa sig konstens djupdykningar i samhället eller existensen.

Idén till ”När postmodernismen kom till stan” kommer ur två resonemang. En ny generation har tagit facklan vidare sedan millenieslutet. Det är dags att ge en glimt av vad som skedde under de turbulenta åren från slutet av 1970-talet och något årtionde framåt, något som inföll med introduktionen av begreppet postmodernism.

Under dessa år fanns ingen dominerande stil utan det var den heterogena mångfalden som präglade tidsandan. Denna sida av det så kallade postmoderna tillståndet populariserades av till exempel Jean-François Lyotard 1979 i just boken ”Det postmoderna tillståndet”. I stället för enhet, framåtskridande, mening, djup och frigörelse var tonvikten snarare på fragmentering, upplösning, spel, yta och likgiltighet. Om modernismen var utopisk i sin syn på historien som en progression mot allt större mänsklig frigörelse var postmodernismen snarare självreflexiv och tillbakablickande.

Ett 20-tal konstnärer deltar. Urvalet är inte gjort utifrån någon konstvetenskaplig noggrannhet utan snarare på en konsthistorisk känsla för tiden. Alla som ställde ut under dessa år kan inte visas, utan syftet är att ofullständiga delar kan skapa en kul och inspirerande helhet. Verken kommer direkt från konstnärerna, vänner och bekanta, och från någon enstaka privat samling. Huvudsaken är tidskänslan från den tiden då konstlivet inte var så komplicerat och konsten faktiskt betydde något.

Utställningen är sammanställd av Carl Fredrik Hårleman, Lars Nilsson och John Peter Nilsson i samförstånd med konstnärerna.
Producent är Helen Karlsson, Konstakademien